•  

    אתר הקורסים של הטכניון

דלג על הודעות ועידכונים

הודעות ועידכונים

תמונה של אביגיל ברזילי
סקר התחלה טובה - מיועד לסטודנטים סמסטר שלישי
על ידי אביגיל ברזילי בתאריך 24/11/2014, 12:41
 

סטודנט/ית יקר/ה,

נודה לך באם תקדישו מזמנכם לסקר זה. הסקר נועד לבחון את חווית הלמידה שלך בטכניון וזאת במגמה ללמוד, לשפר ולהעצים חוויה זו. השאלון מתייחס לחוויה הכוללת שלך בקורסים שלמדת עד כה, ולא לקורס מסוים. במידה וקיים הבדל מהותי בתחושתך לגבי קורסים שונים אנא ציין/ני זאת בסיום השאלון.

מצ"ב הקישור לסקר

השאלון הוא אנונימי.

תמונה של אביגיל ברזילי
Panopto Mobile
על ידי אביגיל ברזילי בתאריך 19/11/2014, 14:17
 
תמונה של אביגיל ברזילי
ברכות למרצים המצטיינים אביב - תשע"ד
על ידי אביגיל ברזילי בתאריך 4/11/2014, 15:40
 

מצ"ב פוסטר מרצים מצטיינים

תמונה של אביגיל ברזילי
צפייה ושינוי מהירות בקורסים בשרת פנופטו - תזכורת
על ידי אביגיל ברזילי בתאריך 2/11/2014, 07:24
 

הקלטת קורסים חדשים מתבצעת היום באמצעות שרת פנופטו בלבד.

ניתן לצפות בכל ההרצאות בשרת.

הוראות לצפייה מצ"ב בקובץ PDF להודעה זו.

ניתן לשנות מהירות צפייה. במידה ואינכם יכולים לשנות מהירות יש לפעול עפ"י ההוראות המצורפות

תמונה של אביגיל ברזילי
נרשמתם לקורס וטרם רשמו אתכם ב- Moodle ? הרשמו כ'סטודנט אורח'
על ידי אביגיל ברזילי בתאריך 2/11/2014, 07:23
 

ניתן להצטרף כ"סטודנט אורח" לקורסים. סטודנט אורח הוא סטודנט שאינו רשום /טרם נרשם לקורס באופן רשמי. לסטודנט אורח כל הזכויות בקורס של סטודנט מן המיניין (פתירת תרגילים, השתתפות בפורום וכו').

ניתן להצטרף כסטודנט אורח לקורסים ב-Moodle על-ידי רישום עצמי לרשימת התפוצה של הקורס. הרישום ייכנס לתוקף למחרת ...

קרא את שאר הדיון
(1 מילים)