•  

    אתר הקורסים של הטכניון

Skip הודעות ועידכונים

הודעות ועידכונים

Picture of אביגיל ברזילי
Panopto Mobile
by אביגיל ברזילי - Wednesday, 19 November 2014, 2:17 PM
 
 
Picture of אביגיל ברזילי
ברכות למרצים המצטיינים אביב - תשע"ד
by אביגיל ברזילי - Tuesday, 4 November 2014, 3:40 PM
 

מצ"ב פוסטר מרצים מצטיינים

 
Picture of אביגיל ברזילי
צפייה ושינוי מהירות בקורסים בשרת פנופטו - תזכורת
by אביגיל ברזילי - Sunday, 2 November 2014, 7:24 AM
 

הקלטת קורסים חדשים מתבצעת היום באמצעות שרת פנופטו בלבד.

ניתן לצפות בכל ההרצאות בשרת.

הוראות לצפייה מצ"ב בקובץ PDF להודעה זו.

ניתן לשנות מהירות צפייה. במידה ואינכם יכולים לשנות מהירות יש לפעול עפ"י ההוראות המצורפות

 
Picture of אביגיל ברזילי
נרשמתם לקורס וטרם רשמו אתכם ב- Moodle ? הרשמו כ'סטודנט אורח'
by אביגיל ברזילי - Sunday, 2 November 2014, 7:23 AM
 

ניתן להצטרף כ"סטודנט אורח" לקורסים. סטודנט אורח הוא סטודנט שאינו רשום /טרם נרשם לקורס באופן רשמי. לסטודנט אורח כל הזכויות בקורס של סטודנט מן המיניין (פתירת תרגילים, השתתפות בפורום וכו').

ניתן להצטרף כסטודנט אורח לקורסים ב-Moodle על-ידי רישום עצמי לרשימת התפוצה של הקורס. הרישום ייכנס לתוקף למחרת ...

Read the rest of this topic
(1 words)
 
Picture of פטריסיה וקס
רשימת ספרי לימוד לפי קורסים לסמסטר חורף 2014-15
by פטריסיה וקס - Sunday, 21 September 2014, 12:10 PM