קורסים זמינים

320098 - מדע אינטגרטיבי 2 - אביב

 • מורה: יונתן אקרמן
 • מורה: עידן חריטן
 • מורה: תמי פורת-יעקבי
 • מורה: עדית קידר

320096 - חוק ומידול פיזיקאלי 2 - אביב

 • מורה: רועי מורן
 • מורה: יובל מילוא
 • מורה: תמי פורת-יעקבי
 • מורה: עדית קידר

320097 - מדע אינטגרטיבי 1 – חורף

 • מורה: יונתן אקרמן
 • מורה: עידן חריטן
 • מורה: תמי פורת-יעקבי
 • מורה: עדית קידר

320095 - חוק ומידול פיזיקאלי 1 - חורף

 • מורה: אליענה-רות ולך
 • מורה: תמי פורת-יעקבי
 • מורה: עדית קידר
 • מורה: גאי שמש