קורסים זמינים

999949543510 - כלים פרקטיים לטיפול בקנביס רפואי

 • מורה: מרים אוגינץ
 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: מריה צפאיקין

999948541319 - נאמני כאב א' אוקטובר 2019

 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: מורן לביא
 • מורה: אברהים מרעי
 • מורה: מריה צפאיקין
 • מורה: יונתן קנט

999950542206 - רפואת עיניים

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999942543300 - גנטיקה רפואית במאה ה-21

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999943541318 - רפואת כאב לרוקחים

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999954543203 - קנביס רפואי לרוקחים ומקצועת הרפואה

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999952542804 - הערכת נכות רפואית

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999947541608 - גניקולוגיה

 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין

999948541317 - רפואה לשיכוך נאמני כאב א

 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: סיימון וולפסון
 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: בקי חרש
 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: מריה צפאיקין
 • מורה: יונתן קנט

999946542403 - פסיכותרפיה

 • מורה: שירי איפרגן
 • מורה: פאינה ויסוצקי
 • מורה: ביאנה מנדל

999948541313 - רפואה לשיכוך כאב שריר-שלד

 • מורה: ביאנה מנדל
 • מורה: יונתן קנט

999947541605 - גניקולוגיה

 • מורה: יעל פרידמן-בן-דב

999949542601 - התמכרויות ותחלואה כפולה

 • מורה: יעל פרידמן-בן-דב

999948542203 - רפואת עיניים

 • מורה: יעל פרידמן-בן-דב