קורסים זמינים

ניתוח מערכות מידע מאי 2018- חיפה 520145

 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: עידן חלפון
 • מורה: ורד יוסף
 • מורה: נעמה כירוג
 • מורה: שקד לב
 • מורה: אורנית ססובר
 • מורה: אבי עופר
 • מורה: אריה פוגל
 • מורה: עדי פוקס
 • מורה: רמי רשקוביץ
 • מורה: זאב שניידר

ניתוח מערכות 20, קמפוס שרונה מרץ 2018

 • מורה: שלומי איצקוביץ
 • מורה: עידן חלפון
 • מורה: שקד לב
 • מורה: יוסי סאסי
 • מורה: אבי עופר
 • מורה: אריה פוגל
 • מורה: ברקת פלד
 • מורה: דודו רייכמן
 • מורה: רמי רשקוביץ
 • מורה: רמי שקד