קורסים זמינים

09650196 - כלכלה למהנדסי מערכות - חורף

  • מורה: עמיר עוז
  • מורה: חובב פרץ

08879496 - יסודות הנדסת מערכת - חורף

  • מורה: יוסף בן-אשר

09861096 - הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות

  • מורה: עמיר עוז
  • מורה: ורד ערב-יהנה

08879496 - יסודות בהנדסת מערכות

  • מורה: יוסף בן-אשר
  • מורה: עמיר עוז

09650196 - כלכלה למהנדסי מערכות - אביב

  • מורה: עמיר עוז
  • מורה: חובב פרץ