קורסים זמינים

098663 - התנהגות צרכנים - חורף

 • מורה: ליאת לבונטין

09660021 - התנהגות ארגונית - חורף

 • מורה: לינדה יעקב-שדה
 • מורה: אלינה שאולוב

095295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים - חורף

 • מורה: דן גרבר
 • מורה: עטרה קפלן

094333 - מודלים דינמים בחקר ביצועים - חורף

 • מורה: שמואל און
 • מורה: אסף לוין
 • מורה: ליאל לוקו

096290 - נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע - חורף

 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: רועי שרגא

09434521 - מתמ. דיסקרטית ת - חורף

 • מורה: יעקב בביצ'נקו
 • מורה: אורן דין

096211 Electronic Commerce - Winter (מסחר אלקטרוני)

 • מורה: שגית אפרת
 • מורה: רשף מאיר

096275 - גורם האנושי באיסוף נתונים - חורף

 • מורה: רקפת אקרמן
 • מורה: איתי גת
 • מורה: תרצה לוטרמן
 • מורה: אולגה צ'ונטונוב

094820 - מבוא לחשבונאות - חורף

 • מורה: ירון חושקובר

09658220 - נושאים מתקדמים בכלכלה - אביב

 • מורה: אלעד דוקוב

097449 - סטטיסטיקה אי פרמטרית - אביב

 • מורה: מרינה בוגומולוב
 • מורה: נדיה בורדו

094204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים - אביב

 • מורה: איתי אריאלי
 • מורה: מורן קורן

096210 - יסודות בינה מלאכותית וישומיה - אביב

 • מורה: אלכסנדר טואיסוב
 • מורה: אלכסנדר שלייפמן

096625 - הצגת מידע חזותי וקוגניציה - אביב

 • מורה: שלי אשתר
 • מורה: אבי פרוש

094142 - תפעול מערכות ייצור ושרות - אביב

 • מורה: אירנה גורפינקל
 • מורה: בוריס שניץ

094250 - מבוא לחישוביות - אביב

 • מורה: עופר גוטמן
 • מורה: יחיאל קמחי

096261 - נושאים מתקדמים באחזור מידע - אביב

 • מורה: אורן קורלנד
 • מורה: פיאנה רייבר

098311 - אופטימיזציה 1 - אביב

 • מורה: דרור פן
 • מורה: שמרית שטרן
 • מורה: זהר שפירא

096290 - נושאים מתקדמים בהנדסת נתונים ומידע - אביב

 • מורה: רועי רייכרט

096232 - אתיקה של נתונים - אביב

 • מורה: אבינעם צימרמן