קורסים זמינים

097245 - תכנון מנגנונים למדעי הנתונים - אביב

 • מורה: עומר בן-פורת
 • מורה: משה טננהולץ

097447 - מבוא לחישוביות וסיבוכיות - אביב

 • מורה: עופר שטריכמן

094120 - מבוא לשפת C - חורף

 • מורה: נועם-אשר כהן

096602 - תהליכים קבוצתיים בארגונים - חורף

 • מורה: לינדה יעקב-שדה

096226 - חישוב תורת המשחקים וכלכלה - חורף

 • מורה: רשף מאיר
 • מורה: אלינה פילימונוב

096400 - נושאים מתקדמים בסטטיסטיקה והסתברות - חורף

 • מורה: גקי אשר
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: אטי דובא

096450 - השוואות מרובות - חורף

 • מורה: מרינה בוגומולוב
 • מורה: ליאור לנדאו

094170 - שיטות בהנדסת תעשיה - חורף

 • מורה: רועי אשור
 • מורה: אלעד בנבנישתי
 • מורה: שלומי לויפר

094290 - מעבדה באיסוף וניהול נתונים - חורף

 • מורה: איתי גת
 • מורה: רועי שרגא

096625 - הצגת מידע חזותי וקוגניציה - חורף

 • מורה: אילן טורגוביצקי
 • מורה: אבי פרוש

094347 - מתמטיקה דיסקרטית - חורף

 • מורה: אנה ז'וצ'נקו
 • מורה: טל מונדרר
 • מורה: רן סמורודינסקי
 • מורה: תום רון

096202 - מבוא לניתוח נתונים - חורף

 • מורה: תום בר
 • מורה: אורי פלונסקי
 • מורה: רפאל שללה

097272 - סמינר בשילוב נתונים באי ודאות - חורף

 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: רועי שרגא

096578 - בחירה חברתית - חורף

 • מורה: עדו גרינס
 • מורה: רשף מאיר

097414 - ניתוח נתונים סטט' - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: אורון מדמון

096425 - סדרות עתיות - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: יעל טרוויס-לומר

09732821 - שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה - אביב

 • מורה: דן גרבר

094333 - מודלים דינמיים - אביב

 • מורה: כריסטינה בסייב
 • מורה: ליאל לוקו

097225 - שיטות פרטובציה - אביב

 • מורה: איתי גת
 • מורה: תמיר חזן

097260 - למידת מכונה ברפואה - אביב

 • מורה: דני איתן
 • מורה: עיני בר
 • מורה: אורי שליט