קורסים זמינים

099771 - מימון סטארטפים - אביב

 • מורה: אילנית גנאור
 • מורה: גרי דושניצקי

094288 - נושאים אתיים באחריות נתונים- אביב

 • מורה: ניבה אלקין-קורן
 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: שלומי הוד
 • מורה: שיר ליסק
 • מורה: לילי פייביש-שור
 • מורה: נתאי קלדרון
 • מורה: קרני שגל
 • מורה: סיון שחר

096700 - התנסות מעשית בארגון - אביב

 • מורה: לורנס ארונהיים
 • מורה: איתן יעקובי

096255 – פיתוח מערכות מבוססות מארג - אביב

 • מורה: דב דורי
 • מורה: חנן כהן
 • מורה: נטליה לוי

096292 - שיטות חיזוי בפינטק - אביב

 • מורה: אחיקם בן-ארצי

098663 - התנהגות צרכנים - אביב

 • מורה: קים-נויה אלקלעי
 • מורה: ליאת לבונטין

095280 - פרויקט תכן בלמידה חישובית - אביב

 • מורה: רעות אפל
 • מורה: רפאל טיקוצינסקי
 • מורה: רועי רייכרט

094396 + 09419520 - פרויקט תכן 1 - אביב

 • מורה: חיים כהן

094700 - מבוא להנדסת נתונים - אביב

 • מורה: לירון טיומקין
 • מורה: ליאור-טוני לנדא
 • מורה: יגור מרקובסקי
 • מורה: אורן קורלנד
 • מורה: גיא רוטמן

094226 - מבוא לאלגוריתמים - אביב

 • מורה: אסף לוין
 • מורה: יעל פרידלר

096606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - אביב

 • מורה: אורי פלונסקי

096693 - רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות - אביב

 • מורה: יועד קנת

096212 - מודלים גרפים הסתברותיים - אביב

 • מורה: בתיה קניג

אתר התנסות - הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

 • מורה: ודים דרקץ
 • מורה: גיורא מייזלר

094179 - הנדסת תעשיה בשטח - אביב

 • מורה: אסף אברהמי
 • מורה: נחמיה ירון

094395 - קדם פרויקט תכן במערכות מידע - חורף

 • מורה: יששכר גלעד
 • מורה: אלון דורבן
 • מורה: אלה דיאמנט
 • מורה: חיים כהן
 • מורה: יערית כהן
 • מורה: שי כהן
 • מורה: שלום כהן
 • מורה: שי קוטין

097216 - עיבוד שפה טבעית מתקדם - חורף

 • מורה: רפאל טיקוצינסקי
 • מורה: רועי רייכרט

096415 - נושאים ברגרסיה - חורף

 • מורה: דוד עזריאל
 • מורה: אלי רוזנמן

094481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - חורף

 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: אלה לוין
 • מורה: נעמי סלם-בלוקה
 • מורה: אביעד רוטבוים
 • מורה: קלאודיו שוורצפיטר

096262 - אחזור מידע - חורף

 • מורה: זיו וסיליסקי
 • מורה: ליאור-טוני לנדא
 • מורה: אורן קורלנד
 • מורה: אילון שטרית