קורסים זמינים

097272 - סמינר בשילוב נתונים באי ודאות - חורף

 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: רועי שרגא

096578 - בחירה חברתית - חורף

 • מורה: רשף מאיר

097414 - ניתוח נתונים סטט' - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: אורון מדמון

096425 - סדרות עתיות - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: יעל טרוויס-לומר

09732821 - שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה - אביב

 • מורה: דן גרבר

094333 - מודלים דינמיים - אביב

 • מורה: ליאל לוקו

097225 - שיטות פרטובציה - אביב

 • מורה: איתי גת
 • מורה: תמיר חזן

097260 - למידת מכונה ברפואה - אביב

 • מורה: דני איתן
 • מורה: עיני בר
 • מורה: אורי שליט

094346 - מתמטיקה דיסקרטית - אביב

 • מורה: אורטל אשכנזי
 • מורה: שמעון ביטון
 • מורה: אורן דין
 • מורה: רותם דרור
 • מורה: אנה ז'וצ'נקו
 • מורה: מיכל פן
 • מורה: דפנה שומכר

095190 - תכן חווית המשתמש - אביב

 • מורה: אבי פרוש

096202 - מבוא לניתוח נתונים בפייתון - אביב

 • מורה: תום בר
 • מורה: שרון הירש
 • מורה: עפרה עמיר
 • מורה: רפאל שללה

098460 - יישומי ניתוח רב-משתני - אביב

 • מורה: גקי אשר
 • מורה: אטי דובא
 • מורה: יעקב רוזנפלד

094820 - מבוא לחשבונאות - אביב

 • מורה: ירון חושקובר

098663 - התנהגות צרכנים - חורף

 • מורה: ליאת לבונטין

09660021 - התנהגות ארגונית - חורף

 • מורה: לינדה יעקב-שדה
 • מורה: אלינה שאולוב

095295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים - חורף

 • מורה: דן גרבר
 • מורה: עטרה קפלן

094333 - מודלים דינמים בחקר ביצועים - חורף

 • מורה: שמואל און
 • מורה: אסף לוין
 • מורה: ליאל לוקו

096290 - נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע - חורף

 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: רועי שרגא

09434521 - מתמ. דיסקרטית ת - חורף

 • מורה: יעקב בביצנקו
 • מורה: אורן דין

096211 Electronic Commerce - Winter (מסחר אלקטרוני)

 • מורה: שגית אפרת
 • מורה: רשף מאיר