קורסים זמינים

094170 - שיטות בהנדסת תעשיה - חורף

 • מורה: רועי אשור
 • מורה: אלעד בנבנישתי
 • מורה: שלומי לויפר

094290 - מעבדה באיסוף וניהול נתונים - חורף

 • מורה: איתי גת
 • מורה: רועי שרגא

096625 - הצגת מידע חזותי וקוגניציה - חורף

 • מורה: אבי פרוש

094347 - מתמטיקה דיסקרטית - חורף

 • מורה: טל מונדרר
 • מורה: רן סמורודינסקי

096202 - מבוא לניתוח נתונים - חורף

 • מורה: תום בר
 • מורה: אורי פלונסקי
 • מורה: רפאל שללה

097272 - סמינר בשילוב נתונים באי ודאות - חורף

 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: רועי שרגא

096578 - בחירה חברתית - חורף

 • מורה: רשף מאיר

097414 - ניתוח נתונים סטט' - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: אורון מדמון

096425 - סדרות עתיות - אביב

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: יעל טרוויס-לומר

09732821 - שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה - אביב

 • מורה: דן גרבר

094333 - מודלים דינמיים - אביב

 • מורה: ליאל לוקו

097225 - שיטות פרטובציה - אביב

 • מורה: איתי גת
 • מורה: תמיר חזן

097260 - למידת מכונה ברפואה - אביב

 • מורה: דני איתן
 • מורה: עיני בר
 • מורה: אורי שליט

094346 - מתמטיקה דיסקרטית - אביב

 • מורה: אורטל אשכנזי
 • מורה: שמעון ביטון
 • מורה: אורן דין
 • מורה: רותם דרור
 • מורה: אנה ז'וצ'נקו
 • מורה: מיכל פן
 • מורה: דפנה שומכר

095190 - תכן חווית המשתמש - אביב

 • מורה: אבי פרוש

096202 - מבוא לניתוח נתונים בפייתון - אביב

 • מורה: תום בר
 • מורה: שרון הירש
 • מורה: עפרה עמיר
 • מורה: רפאל שללה

098460 - יישומי ניתוח רב-משתני - אביב

 • מורה: גקי אשר
 • מורה: אטי דובא
 • מורה: יעקב רוזנפלד

094820 - מבוא לחשבונאות - אביב

 • מורה: ירון חושקובר

098663 - התנהגות צרכנים - חורף

 • מורה: ליאת לבונטין

09660021 - התנהגות ארגונית - חורף

 • מורה: לינדה יעקב-שדה
 • מורה: אלינה שאולוב