קורסים זמינים

098002 - יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים - חורף

 • מורה: גיא חורב
 • מורה: רון קדם

099400 - סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים - חורף

098343 - סמינר באופטימיזציה - חורף

097414 - סטטיסטיקה 2 - חורף

 • מורה: בן פיליארסקי

097260 - נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע - חורף

097209 - למידה חישובית 2 - חורף

 • מורה: אלדר אברהם

096606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - חורף

 • מורה: אורי פלונסקי

096501 - כלכלה למהנדסי מערכות - חורף

096401 - נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות - חורף

096235 - מערכות נבונות אינטראקטיביות - חורף

 • מורה: יותם אמיתי

094424 - סטטיסטיקה 1 - חורף

 • מורה: מרינה בוגומולוב

094197 - פרויקט מחקר סמסטריאלי - חורף

094189 - קדם פרויקט תכן, הנדסת תעונ" - חורף

 • מורה: יל הרר

098292 - יצירתיות: קוגניציה, מוח וארגון - חורף

 • מורה: יועד קנת

097245 - תכנון מנגנונים למדעי הנתונים - חורף

 • מורה: יותם גפני
 • מורה: משה טננהולץ

099771 - מימון סטארטפים - אביב

 • מורה: אילנית גנאור
 • מורה: גרי דושניצקי

094288 - נושאים אתיים באחריות נתונים- אביב

 • מורה: ניבה אלקין-קורן
 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: שלומי הוד
 • מורה: שיר ליסק
 • מורה: לילי פייביש-שור
 • מורה: נתאי קלדרון
 • מורה: קרני שגל
 • מורה: סיון שחר

096700 - התנסות מעשית בארגון - אביב

 • מורה: לורנס ארונהיים
 • מורה: איתן יעקובי

096255 – פיתוח מערכות מבוססות מארג - אביב

 • מורה: דב דורי
 • מורה: חנן כהן
 • מורה: נטליה לוי

096292 - שיטות חיזוי בפינטק - אביב

 • מורה: אחיקם בן-ארצי