קורסים זמינים

097200 - למידה עמוקה - אביב

 • מורה: נעמה-חוה ברמן
 • מורה: איתי גת
 • מורה: איגור דרוזדוב
 • מורה: טליה וייז
 • מורה: תמיר חזן
 • מורה: עילם שפירא

096609 - מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות - אביב

 • מורה: אנדרי תאודורסקי

096211 - מסחר אלקטרוני - אביב

 • מורה: עומר בן-פורת
 • מורה: יונתן וגנר
 • מורה: אור מרקובצקי

096622 - זהות ותהליכים קבוצתיים - אביב

 • מורה: אנדריי אלסטר

098291 - פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים - אביב

 • מורה: מרים ארז

097400 - הסקה סיבתית - אביב

 • מורה: רום גוטמן
 • מורה: אורי שליט

096200 - כלים מתמטיים למדעי הנתונים - אביב

 • מורה: אביתר פרוקצה
 • מורה: טל פרץ

096262 - אחזור מידע - אביב

 • מורה: תומר גורביץ
 • מורה: גריגורי גורן
 • מורה: אורן קורלנד

094424 - סטטיסטיקה 1 - אביב

 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: עדו גרינס
 • מורה: דוד עזריאל

096222 - שפה, חישוביות וקוגניציה - אביב

 • מורה: יבגני ברזק
 • מורה: רפאל טיקוצינסקי
 • מורה: עומר שובי

097325 - תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה - אביב

 • מורה: שאול-נדב חלק

097246 - מודלי חישוב חברתי - אביב

 • מורה: יותם גפני
 • מורה: משה טננהולץ

097136 - בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיבי - חורף

 • מורה: עדי עזר
 • מורה: אבי פרוש

098002 - יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים - חורף

 • מורה: גיא חורב
 • מורה: רון קדם

099400 - סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים - חורף

098343 - סמינר באופטימיזציה - חורף

097414 - סטטיסטיקה 2 - חורף

 • מורה: יאיר גולדברג
 • מורה: בן פיליארסקי
 • מורה: עומר ציצלסקי

097260 - נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע - חורף

097209 - למידה חישובית 2 - חורף

 • מורה: אור ברמן
 • מורה: איתי גת
 • מורה: תמיר חזן
 • מורה: הדה כהן-אינדלמן
 • מורה: הדר סיני
 • מורה: שרון פלד

096606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - חורף

 • מורה: אורי פלונסקי