קורסים זמינים

096501 - כלכלה למהנדסי מערכות - חורף

096401W Mathematical Foundations of Deep Learning (Advanced Topics)

 • מורה: אורן לואידור

096235 - מערכות נבונות אינטראקטיביות - חורף

 • מורה: יותם אמיתי
 • מורה: עפרה עמיר

094197 - פרויקט מחקר סמסטריאלי - חורף

094189 - קדם פרויקט תכן, הנדסת תעונ" - חורף

 • מורה: יל הרר

098292 - יצירתיות: קוגניציה, מוח וארגון - חורף

 • מורה: גל סמואל
 • מורה: יועד קנת

097245 - תכנון מנגנונים למדעי הנתונים - חורף

 • מורה: יותם גפני
 • מורה: משה טננהולץ

099771 - מימון סטארטפים - אביב

 • מורה: אילנית גנאור
 • מורה: גרי דושניצקי

094288 - נושאים אתיים באחריות נתונים- אביב

 • מורה: אלדר אברהם
 • מורה: ניבה אלקין-קורן
 • מורה: אביגדור גל
 • מורה: שלומי הוד
 • מורה: שיר ליסק
 • מורה: לילי פייביש-שור
 • מורה: קרני שגל
 • מורה: סיון שחר

096700 - התנסות מעשית בארגון - אביב

 • מורה: לורנס ארונהיים
 • מורה: איתן יעקובי
 • מורה: יונתן סומר

096255 – פיתוח מערכות מבוססות מארג - אביב

 • מורה: דב דורי
 • מורה: חנן כהן
 • מורה: נטליה לוי

096292 - שיטות חיזוי בפינטק - אביב

 • מורה: אחיקם בן-ארצי

098663 - התנהגות צרכנים - אביב

 • מורה: ליאת לבונטין
 • מורה: קים-נויה פניאס

095280 - פרויקט תכן בלמידה חישובית - אביב

 • מורה: רעות אפל
 • מורה: רפאל טיקוצינסקי
 • מורה: רועי רייכרט

094396 + 09419520 - פרויקט תכן 1 - אביב

 • מורה: חיים כהן
 • מורה: שי קוטין

094700 - מבוא להנדסת נתונים - אביב

 • מורה: לירון טיומקין
 • מורה: ליאור-טוני לנדא
 • מורה: יגור מרקובסקי
 • מורה: עומר נחום
 • מורה: עפרה עמיר
 • מורה: אורן קורלנד

094226 - מבוא לאלגוריתמים - אביב

 • מורה: אסף לוין
 • מורה: יעל פרידלר

096606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - אביב

 • מורה: אורי פלונסקי

096693 - רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות - אביב

 • מורה: יועד קנת
 • מורה: אריאל קרייסברג-ניצב

096212 - מודלים גרפים הסתברותיים - אביב

 • מורה: בר גנוסר
 • מורה: בתיה קניג