קורסים זמינים

318319 - היסודות הפיזיקליים של התפתחות מיק - חורף

 • מורה: יוגין רבקין

318221 - Solid state surface structure and composition (Winter)

 • מורה: שאול מיכלסון

316241 - יסודות הקריסטלוגרפיה ת - חורף

315014 - פרויקט מתקדם בחומרים - חורף

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר

סדנת דבקים ומחברים

 • מורה: אורנה ברויאר

314126 - נושאים מתקדמים בהנ. חומרים 2 - אביב

 • מורה: אלעד קורן

318526 - X-ray diffraction - Spring

 • מורה: אמיל זולוטויבקו

314316 - תהליכי חיבור של חומרים - אביב

 • מורה: נוי פברי
 • מורה: וויין קפלן

318235 - תיאורית הדפורמציה הפלסטית - חורף

 • מורה: רחמן חיים

314125 - מבוא למכניקה של חומרים רכים - אביב

 • מורה: נוי כהן
 • מורה: מיכל לוין

318336 - מעברי פאזה במתכות וסגסוגות מוצקות - חורף

 • מורה: אלכסנדר קצמן

316240 - יסודות הקריסטלוגרפיה - חורף

 • מורה: אתי ברזני
 • מורה: אמיל זולוטויבקו
 • מורה: יואב קלכהיים

315037 - תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים - חורף תשפ"ב

 • מורה: שמואל אריאלי
 • מורה: נופר ביאנקו
 • מורה: מוחמד דאוד
 • מורה: דניאלה דוברינין
 • מורה: רתם זילברברג
 • מורה: הדר שקד

315018 - חומרים בהנדסה ביורפואית - חורף

 • מורה: אלחנדרו סוסניק

318529 - Analytical Scanning Electron Microscopy - Winter

 • מורה: וויין קפלן

318337 - דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים - חורף

 • מורה: ירון אמויאל

318320 - תרמו.קינט.משטחי ביני - חורף

 • מורה: ליאוניד קלינגר

318600 - חומרים דיאלקטרים מבנה תכונות - אביב

 • מורה: שלמה ברגר

318321 - נושאים מתקדמים בתרמו - אביב

 • מורה: ליאוניד קלינגר

315046 - אריזת רכיבי ולסי - אביב

 • מורה: מקסים לויט