קורסים זמינים

318130 - מידול קוונטי של חומרים - אביב

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר
 • מורה: נדב שניר

318128 - Case studies in Biomaterials Failure - Spring

 • מורה: גושוע-מיכה גרולמן

315061 - התקנים אלקטרוניים דו ממדיים - אביב

 • מורה: אלעד קורן

315049 - ביומינרליזציה וחומרים ביולוגיים - אביב

 • מורה: דניאלה דוברינין
 • מורה: בועז פוקרוי

315045 - תהליכי יצור במיקרואלקטרוניקה - אביב

 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: סער שייק

315014 - פרויקט מתקדם בחומרים - אביב

 • מורה: יכין עברי

318319 - היסודות הפיזיקליים של התפתחות מיק - חורף

 • מורה: יוגין רבקין

318221 - Solid state surface structure and composition (Winter)

 • מורה: שאול מיכלסון

316241 - יסודות הקריסטלוגרפיה ת - חורף

315014 - פרויקט מתקדם בחומרים - חורף

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר

סדנת דבקים ומחברים

 • מורה: אורנה ברויאר

314126 - נושאים מתקדמים בהנ. חומרים 2 - אביב

 • מורה: אלעד קורן

318526 - X-ray diffraction - Spring

 • מורה: אמיל זולוטויבקו

314316 - תהליכי חיבור של חומרים - אביב

 • מורה: נוי פברי
 • מורה: וויין קפלן

318235 - תיאורית הדפורמציה הפלסטית - חורף

 • מורה: רחמן חיים

314125 - מבוא למכניקה של חומרים רכים - אביב

 • מורה: נוי כהן
 • מורה: מיכל לוין

318336 - מעברי פאזה במתכות וסגסוגות מוצקות - חורף

 • מורה: אלכסנדר קצמן

316240 - יסודות הקריסטלוגרפיה - חורף

 • מורה: אתי ברזני
 • מורה: אמיל זולוטויבקו
 • מורה: יואב קלכהיים

315037 - תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים - חורף תשפ"ב

 • מורה: שמואל אריאלי
 • מורה: נופר ביאנקו-שטיין
 • מורה: דניאלה דוברינין
 • מורה: רתם זילברברג
 • מורה: הדר שקד

315018 - חומרים בהנדסה ביורפואית - חורף

 • מורה: אלחנדרו סוסניק