קורסים זמינים

318336 - מעברי פאזה במתכות וסגסוגות מוצקות - חורף

 • מורה: אלכסנדר קצמן

316240 - יסודות הקריסטלוגרפיה - חורף

 • מורה: אמיל זולוטויבקו

315037 - תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים - חורף תשפא

 • מורה: שמואל אריאלי
 • מורה: נופר ביאנקו
 • מורה: מוחמד דאוד
 • מורה: רתם זילברברג

315018 - חומרים בהנדסה ביורפואית - חורף

 • מורה: אלחנדרו סוסניק

318529 - Analytical Scanning Electron Microscopy - Winter

 • מורה: וויין קפלן

318337 - דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים - חורף

 • מורה: ירון אמויאל

318320 - תרמו.קינט.משטחי ביני - חורף

 • מורה: ליאוניד קלינגר

318600 - חומרים דיאלקטרים מבנה תכונות - אביב

 • מורה: שלמה ברגר

318321 - נושאים מתקדמים בתרמו - אביב

 • מורה: ליאוניד קלינגר

315046 - אריזת רכיבי ולסי - אביב

 • מורה: מקסים לויט

318532 - מעבר מטען וחום בחומרים - אביב

 • מורה: ירון אמויאל

318127 - נושאים מתקדמים בחומרים 3 - אביב

 • מורה: יכין עברי

318530 - תרמודינמיקה ומכניקה של פולימרים - אביב

 • מורה: נוי כהן

318541 - מיקרוסקופ. בשדה קרוב - חורף

 • מורה: אלעד קורן

314100 - עקרונות ודרכי למידה - חורף

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר
 • מורה: אושרית סנדר
 • מורה: גיטי פריי

318724 - תערובות פולימרים מבנה ותכונות - חורף

 • מורה: מיכאל סילברסטין

318000 - תכונות חומרים מוצקים יוניים - חורף

 • מורה: אבנר רוטשילד

318541 - מיקרוסקופ. בשדה קרוב - אביב

 • מורה: אלעד קורן

318722 - מב ותכ פולימ גבש - אביב

 • מורה: אניטה וקסמן

315060 - יסודות האפיטקסיה - אביב

 • מורה: אליעזר וייס
 • מורה: יבגניה וינוקור
 • מורה: יפעת פיקנר