קורסים זמינים

318529 - Analytical Scanning Electron Microscopy - Winter

 • מורה: וויין קפלן

318337 - דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים - חורף

 • מורה: ירון אמויאל

318320 - תרמו.קינט.משטחי ביני - חורף

 • מורה: ליאוניד קלינגר

318600 - חומרים דיאלקטרים מבנה תכונות - אביב

 • מורה: שלמה ברגר

318321 - נושאים מתקדמים בתרמו - אביב

 • מורה: ליאוניד קלינגר

315046 - אריזת רכיבי ולסי - אביב

 • מורה: מקסים לויט

318532 - מעבר מטען וחום בחומרים - אביב

 • מורה: ירון אמויאל

318127 - נושאים מתקדמים בחומרים 3 - אביב

 • מורה: יכין עברי
 • מורה: יוגין רבקין

318530 - תרמודינמיקה ומכניקה של פולימרים - אביב

 • מורה: נוי כהן

318541 - מיקרוסקופ. בשדה קרוב - חורף

 • מורה: אלעד קורן

314100 - עקרונות ודרכי למידה - חורף

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר
 • מורה: אושרית סנדר
 • מורה: גיטי פריי

318724 - תערובות פולימרים מבנה ותכונות - חורף

 • מורה: מיכאל סילברסטין

318000 - תכונות חומרים מוצקים יוניים - חורף

 • מורה: אבנר רוטשילד

318541 - מיקרוסקופ. בשדה קרוב - אביב

 • מורה: אלעד קורן

318722 - מב ותכ פולימ גבש - אביב

 • מורה: אניטה וקסמן

315060 - יסודות האפיטקסיה - אביב

 • מורה: אליעזר וייס
 • מורה: רתם זילברברג

315059 - חומרים פונקציונליים - תכונות והתקנים (מחומר להתקן)…

 • מורה: מאריא בדארנה
 • מורה: אסף הרשקוביץ
 • מורה: דועא חורשיד
 • מורה: מוחמד סלימאן
 • מורה: יכין עברי

315058 - נומריקה לחומר - חורף

 • מורה: מיטל כספרי-טורוקר

318101 - פולימרים פורוזיביים - חורף

 • מורה: מיכאל סילברסטין

314309 - תהליכים וטכניקות ייצור של חומרים

 • מורה: עמרם אזולאי
 • מורה: שלמה ברגר
 • מורה: מיכל לוין