קורסים זמינים

315045 - תהליכים במיקרואלקטרוניקה - חורף

 • מורה: גבריאלה בן-מלך-סטן
 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: סער שייק

318422 - חומרים מרוכבים מתקדמים - אביב

318336 - מעבר פאזה במתכות ובס - אביב

 • מורה: מיכאל ליברטל

318124 - נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים - אביב

 • מורה: ירון אמויאל

318601 - חומרים פרואלקטרים - אביב

 • מורה: שלמה ברגר
 • מורה: מיכאל ליברטל

318126 - נושאים מתקדמים 2 - חורף

 • מורה: אבנר רוטשילד

317627 - מגעים ומטליזציה להתקני מיקרואלקטרוניקה - חורף

 • מורה: משה אייזנברג

315721 - מבנה והתנהגות של פולימרים - חורף

 • מורה: רוני סברדלוב
 • מורה: מיכאל סילברסטין
 • מורה: בר שלמה-אביטן

317000 - תכונות חומרים יוניים - אביב

 • מורה: מיכאל ליברטל
 • מורה: מירי מרקוביץ
 • מורה: אבנר רוטשילד

318520 - אלקטרוניקה אורגנית - חורף

 • מורה: מיכאל ליברטל

317000 - תכונות חומרים מוצקים יוניים - חורף

 • מורה: אבנר רוטשילד

318820 - מערכות אלקטרוכימיות עתירות אנרגיה - חורף

 • מורה: מיכאל ליברטל

314306 - עבוד חומרים בעזרת קרני לייזר - חורף

 • מורה: אריאל שסקין
 • מורה: שושנה תמיר

315016 - התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים - אביב

 • מורה: יקטרינה זובנקו
 • מורה: ערן ליפ

315054 - נתוח כשלונות ומניעתם - חורף

 • מורה: אברהם רותם

315044 - חומרים אופטיים - חורף

 • מורה: חנא בשארה
 • מורה: דורון ידלובקר
 • מורה: נדב שניר

315015 - תהליכים במיקרואלקטרוניקה - חורף

 • מורה: חן דותן
 • מורה: מיכאל ליברטל
 • מורה: איתן שאולי

318520 - הנדסת חומרים לאלקטרוניקה אורגנית - אביב

 • מורה: גיטי פריי

318600 - חומרים דיאלקטרים מבנה תכונות - חורף

 • מורה: שלמה ברגר

314006 - אפיון מבנה והרכב חומרים - חורף

 • מורה: ערד לנג
 • מורה: לוטן פורטל
 • מורה: וויין קפלן