Available courses

קורסי ספורט - הודעות כלליות

Category: חנג
 • מורה: דפנה ברק
 • מורה: נעה ורדי-שפירא
 • מורה: אשרף חלבי
 • מורה: טימאה טוט-אטיאס
 • מורה: אלקי כסיף
 • מורה: חווה מרגלית
 • מורה: פקה נוטינן-נוק
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום ה 10:30 אקוופורסה - 39480221

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

39480030 יום ו 10:00 היט

Category: חנג
 • מורה: דפנה ברק

יום ה 09:00 הליכה ספורטיבית בנות - 39480132

Category: חנג
 • מורה: פקה נוטינן-נוק

יום ו 08:30 פילאטיס - 80026 + 80135

Category: חנג
 • מורה: דפנה ברק

יום א 08:00 אקווה פיטנס - 39480233

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום ו 10:00 היט - 80032 + 80136

Category: חנג
 • מורה: דפנה ברק

יום ג 10:30 קט רגל מתקדמים - 39480322

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ו 12:00 שחיה מתחילים - 39480213

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום א 13:30 אקווה פורסה - 39480218

Category: חנג
 • מורה: טימאה טוט-אטיאס

יום ד 12:00 טניס - 39480410

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ב 10:30 כדורסל מתקדמים - 39480342

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ו 10:30 אקווה-פורסה - 39480219

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום ו 09:00 פונקציונאלי - 80020+80117

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום ו 11:30 פילאטיס - 39480816

Category: חנג
 • מורה: דפנה ברק

יום ג 09:00 קט רגל - 39480326

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ב 09:00 קט רגל - 39480321

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ד 09:00 קט רגל - 39480323

Category: חנג
 • מורה: אשרף חלבי

יום ו 07:30 פילאטיס - 80021+80114

Category: חנג
 • מורה: גלית פלד-עמיר

יום ד 07:30 חנג - 39480015

Category: חנג
 • מורה: טימאה טוט-אטיאס