קורסים זמינים

114074 - פיסיקה 1פ - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דניאל פודולסקי

116094 - פיזיקה חישובית חורף - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי לאור

118109 - נושאים בפנומנולוגיה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: שלומית טרם

118143 - תורת הקוונטים של החומר 2 - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דניאל פודולסקי

116037 - מחשוב קוונטי רועש - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יהודה נוה

118007 - שיטות בשדות 1 - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יעל שדמי

118085 - פיסיקה גלקטית 1 - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: עדי נסר

118144 - מבוא למערכות רבות חלקיקים - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אסא אוירבך

118093 - נושאים נבחרים בפיזיקה עיונית - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: גיא בונין

116083 - טכנלוגיה קוונטית - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: שי הכהן-גורגי

116040 - אינפורמציה קוונטית מתקדמת - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: איתי ארד
 • מורה: נתנאל לינדנר

116035 - תורת הקוונטים של החומר 1 - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי טרנר

116034- מערכות קוונטיות מקרוסקופיות - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אמיל פולטורק

116041 - פיזיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: כהן אורן
 • מורה: אלכסנדר דיקופולצב
 • מורה: אורן כהן

114037 - ארכיון מעבדה לפיזיקה 4מח'

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: גיל בן-ארי
 • מורה: מריה טורצקי
 • מורה: יוליה פריזאנט

118141 - Selected Topics in Biophysics and Soft Matter - Spring

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: טל אובסטבאום
 • מורה: גיל בן-ארי
 • מורה: אורי סיון

114082 - Physics Laboratory 2 - International School

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דבופרייה דוטה
 • מורה: יאנג קאו

116094 - פיזיקה חישובית חורף - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי לאור

118138 - מצב מוצק למוסמכים - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דניאל פודולסקי

116033 - תהליכים גרעיניים באסטרופיסיקה - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: נועם סוקר