קורסים זמינים

114051 - פיסיקה 1 - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: יואב אפיק
 • מורה: זיו מיקוליצקי

11405486 - Physics 3 - winter

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: בת-אל אלמוגי
 • מורה: זיו מיקוליצקי
 • מורה: פרח ראשד

114075 - פיסיקה 2ממ - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: משה-ישי כהן
 • מורה: יורם רוזן

114052 - פיסיקה 2 - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: רון בסלר
 • מורה: רועי גוברין
 • מורה: זיו מיקוליצקי
 • מורה: דניאל מלר

118107 - נושאים בתורת השדות - אביב

קטגוריה: פיזיקה

117140 - תורת החבורות בפיסיקה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: עידן בן-דור
 • מורה: שלמה רזמט

118136 - אופטיקה אולטרה מהירה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אורן כהן

117021 - על-מוליכות ועל-נוזלי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אמיל פולטורק

114226 - דו - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יוחנה אדלר
 • מורה: עדי נסר

115021 - על-מוליכ.על-נוזלי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אמיל פולטורק

118138 - מצב מוצק למוסמכים - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי טרנר
 • מורה: איליה ייסין

114249 - פיסיקה 2ר' - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אביאור אלמועלם
 • מורה: מוחמד עכאשה

114077 - פיסיקה 1ל - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: ינאי פלורסהיים

114077 - פיסיקה 1ל - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: אליהו בורדו
 • מורה: חנה מרטיסקאינן

114076 - פיסיקה 2פי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ניצן בלאו
 • מורה: עופר נויפלד
 • מורה: יובל ניצב
 • מורה: רועי רחין
 • מורה: יואב שגיא

114054 - פיסיקה 3 - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: הדיל חמיס
 • מורה: מוחמד עכאשה

114054 - פיסיקה 3 - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: תסנים ביאדסי
 • מורה: ניצן בלאו
 • מורה: הדיל חמיס
 • מורה: מיטל כריף
 • מורה: מוחמד עכאשה

11405473 - פיסיקה 3 - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: חנון דבי-אהרן
 • מורה: הדיל חמיס

117002 - אי לינאריות וכאוס - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אור אלוס
 • מורה: שמואל פישמן

114007 - פיסיקה 1ל - חורף

קטגוריה: פיזיקה