קורסים זמינים

114035/114038 - מעבדה לפיזיקה 3- גלים - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: גיל בן-ארי
 • מורה: עינב ברין
 • מורה: אקטרינה דיקריוב
 • מורה: דורון הר-לב
 • מורה: גבי ויינרוט
 • מורה: מריה טורצקי
 • מורה: שון פקטור
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: נטע קוטנר
 • מורה: רן שגב
 • מורה: יואב שגיא
 • מורה: עידן שצגלובסקי

114037 - מעבדה לפיזיקה 4מח

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: גיל בן-ארי
 • מורה: חיה ברוך
 • מורה: מואמן גבארה
 • מורה: מריה טורצקי
 • מורה: סרגיי ילפימצב
 • מורה: אנטולי מלר
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: בועז קורן
 • מורה: יורי קליכמן
 • מורה: אלכסנדר רוסושק

118137 - אינטראקציה בין פוטונים ואטומים - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אריק אקרמן

114020 - מעבדה לפיזיקה 1מ - תוכנית המצויינים

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דניס בונטין
 • מורה: יונית מרודס-זקס
 • מורה: גף סטיינהאור
 • מורה: יוליה פריזאנט
 • מורה: ליטל שני-זרביב

118106 - נושאים נבחרים בשיטות-מתמטיות בפיסיקת החלקיקים הי…

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: בוריס בלוק

114051 - פיסיקה 1 - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: יואב אפיק
 • מורה: זיו מיקוליצקי

11405486 - Physics 3 - winter

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: בת-אל אלמוגי
 • מורה: זיו מיקוליצקי
 • מורה: פרח ראשד

114075 - פיסיקה 2ממ - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: משה-ישי כהן
 • מורה: יורם רוזן

114052 - פיסיקה 2 - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: רון בסלר
 • מורה: רועי גוברין
 • מורה: זיו מיקוליצקי
 • מורה: דניאל מלר

118107 - נושאים בתורת השדות - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: שלמה רזמט

117140 - תורת החבורות בפיסיקה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי טרנר

118136 - אופטיקה אולטרה מהירה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אורן כהן

117021 - על-מוליכות ועל-נוזלי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אמיל פולטורק

114226 - דו - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דב לוין

115021 - על-מוליכ.על-נוזלי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אמיל פולטורק

118138 - מצב מוצק למוסמכים - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: ארי טרנר
 • מורה: איליה ייסין

114249 - פיסיקה 2ר' - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אביאור אלמועלם
 • מורה: מוחמד עכאשה

114077 - פיסיקה 1ל - קיץ

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: ינאי פלורסהיים

114077 - פיסיקה 1ל - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דוד אגמון
 • מורה: אליהו בורדו
 • מורה: חנה מרטיסקאינן

114076 - פיסיקה 2פי - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: רועי רחין
 • מורה: יואב שגיא