קורסים זמינים

114021 - מעבדה לפיזיקה 2מ - אביב

קטגוריה: פיזיקה

114034 - מעבדה לפיזיקה 2מפ - אביב

קטגוריה: פיזיקה

118112 - נושאים במצב מוצק - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אורי סיון
 • מורה: דניאל פודולסקי

116140 - מצב מוצק 2 - אביב

קטגוריה: פיזיקה

118114 - נושאים בפיסיקה עיונית - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דב לוין

116105 - שיטות סטטיסטיות - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יואב אפיק
 • מורה: יורם רוזן

116105 - שיטות סטטיסטיות - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אליהו בורדו
 • מורה: יורם רוזן

116004 - פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יואב אפיק
 • מורה: אנריקה קחומוביץ

Introduction to General Relativity - Spring - 118130

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: עמוס אורי
 • מורה: אסף לניר

118114 -נושאים בפיסיקה עיונית - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יוסף אברון
 • מורה: איתי ארד

118024 - מעברי פאזה - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יריב כפרי
 • מורה: שמואל פישמן
 • מורה: טל קכמן

118024 - מעברי פאזה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יריב כפרי

117113 - Quantum Theory of Solids - winter

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: דניאל פודולסקי

117140 -שיטות מתימט. חבורות - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: יניב טננבאום-קטן

114248 - פיסיקה 1 ר - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: אביאור אלמועלם
 • מורה: מוחמד עכאשה

116028 - פרקים נבחרים - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: שלומית טרם

114226 - דו"ח סגל מחקר סתיו - חורף

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: עדי נסר
 • מורה: גד עילם

117016 - פיסיקת הפלסמה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: שפר דניאל
 • מורה: יעקב קרסיק

116321 - ביו-פיסיקה של התא - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: כנרת קרן

117018 - פיסיקה של מוליכים למחצה - אביב

קטגוריה: פיזיקה
 • מורה: גיורא פנייקוב
 • מורה: מכאל רזניקוב