קורסים זמינים

32403330 -Group 30 Advanced B Technical English - winter

 • מורה: ורה קיטייב

32403322 - Advanced B Technical English - Winter

 • מורה: לוסי שולמן

32403374 - ERASE Technical English - Civil Engineering - Winter

Advanced Bet English Group 14- winter Dr. Orit Rabkin

 • מורה: דמיטרי אונורין
 • מורה: אורית רבקין
 • מורה: לוסי שולמן

Advanced Bet English - Group 21 - Winter Michal Steiner

 • מורה: מיכל חיטין-שטיינר

32403322 - Technical English - Computer Science - winter

 • מורה: כרמלה שהב

32403320 - Advanced Bet English - Winter

 • מורה: מיכל חיטין-שטיינר
 • מורה: כרמלה שהב

32403315 - Advanced Bet English - Winter Dr. Dmitriy Onorin

 • מורה: דמיטרי אונורין

32403313 - Technical English - Mechanical Engineering - winter

 • מורה: ילנה מזרחי

32403312 - Technical English - Mechanical Engineering - Winter

 • מורה: ילנה מזרחי