קורסים זמינים

618116 - ניהול כספים יזמי - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618115 - פיתוח ותכן של התקנים אינטרקטיביים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618104 - אנליזה אסטרטגית מתקדמת - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618101 - הנדסת מערכות לומדות - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618100 - מערכות עירוניות - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618092 - אלגוריתמים מבנה נתונים ליישומים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618090 - מידול בתנאי אי-ודאות - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618088 - מערכת הבריאות האמריקאית - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618029 - נתונים עירוניים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618028 - תכן ועשייה בין-דיסציפלינאריים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618025 - מודלים של החלטות - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618023 - עיבוד ספרתי של אותות ותקשורת - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618021 - הערכות נכסים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618020 - שיווק דיגיטלי - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618011 - תכן מוצרי נתונים - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618010 - הכנה לסטודיו - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618006 - מציאות רבודה ווירטואלית - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

618005 - טכנולוגיות מהפכניות - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

617070 - חשיבה עיצובית - חורף

קטגוריה: מדע יישומי

617069 - שיטות אופטימיזציה - חורף

קטגוריה: מדע יישומי