קורסים זמינים

038717 - מעבר חום - הסעה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רנה ואן-האוט

038812 - סמינר בהנדסת מכונות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות

038789 - סמינריון/פרויקט מתקדם בהנ. מכונות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות

Introduction to Chaotic Dynamical Systems 038786

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: עודד גוטליב

036090 - חישה מכנית עי תאים ביולוגיים" - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שלי צליל

036067 - נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 6 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: צבי צפניק
 • מורה: שי רבזון

036012 - מערכות בקרה לינאריות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: לאוניד מירקין

036009 - מעבר חום ומסה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מתי סאס
 • מורה: עמית שוקרון

034406 - מעבדה מתקדמת לבקרה ואוטומציה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דמיטרי שניידרמן

034383 - מתודולוגית פיתוח הנדסי 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות

034355 - פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות

034210 - תכן טורבו-מכונות ומנועי סילון 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דן אדלר

035147 - סמינר מיוחד בהנדסת מכונות 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: יוסף גבלי
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: רנה ואן-האוט
 • מורה: לאוניד טרטקובסקי
 • מורה: דן מרדכי
 • מורה: מתי סאס
 • מורה: דנה סולב-קולנשר
 • מורה: כרמל רוטשילד
 • מורה: צפורה רקדזון
 • מורה: דורון שילה
 • מורה: גל שמואל

03437130 - פרויקט תכן לייצור - קבוצה 30 אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דב צוק

034354 - פרויקט תכן מוצר חדש 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מור בוחבוט
 • מורה: אלון בן-משה

034048 - מבוא לשרטוט הנדסי - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ימית גרון
 • מורה: בת-חן ורפמן
 • מורה: יונתן פלאצקער
 • מורה: דוד רוזנשטוק
 • מורה: דן שפרי

036075 - נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 9 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אופיר שור

036008 - זרימה דחיסה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: דוד קייסר

Analytic and machine learning-based modeling of dynamical systems- Spring 2021

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רז ארבל
 • מורה: נתנאל גנאור
 • מורה: מרדכי מורביה
 • מורה: מאור פריד

038811 - גלים לא לינאריים במערכות מכניות דיסקרטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יולי סטרוסבצקי