קורסים זמינים

035001 - מבוא לרובוטיקה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אילון רימון

034022 - מבוא למכטרוניקה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אילון רימון

034043 - שרטוט הנדסי ממוחשב - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארתור גרבר
 • מורה: איגור דמצנקו
 • מורה: רמי נח
 • מורה: אשר נצר-ליצ'יניצר
 • מורה: רומן פייגין
 • מורה: גל פרידמן
 • מורה: יורם שכנר

038742 - פלסטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמואל אוסובסקי

035039 - עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מרים זקסנהויז

034033 - אנליזה נומרית מ - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דניאל הקסנר

036026 - קינמטיקה, דינמיקה ובקרה של רובוטים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: אורן ויזל

03437140 - פרויקט תכן לייצור - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חבייר ארקה

Mechanical Engineering - Exams - הנדסת מכונות - מבחנים

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: שלי אימברג

034353 - תכן מוצר חדש 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חי אזולאי

035036 - תכן מערכות בקרה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מקסים קריסטלני

034422 - מעבדה מתקדמת באופטיקה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: איתי היימס
 • מורה: טל כרמון

036709 - בקרת תהליכי דגימה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: לאוניד מירקין

034205 - תכן מערכות הידרוליות ופניאומטיות - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמנון אייל
 • מורה: בן-ציון מיטל

038808 - תכן מערכתי 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: משה ויילר
 • מורה: אריאל ליפה
 • מורה: עמיר עוז

035123 - מבוא למערכות ייצור 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: מארק שמסונוב

035016 - מערכת רכב 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד דיסקין

036004 - מכניקת השבירה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אברהם דורוגוי

036073 - High-Performance Computing (HPC) for Scientists and Engineers - Spring

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: סטיבן פרנקל

038807- Turbulence, Theory and Practice - Winter

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רנה ואן-האוט