קורסים זמינים

035147 - סמינר מיוחד בהנדסת מכונות 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: יוסף גבלי
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: רנה ואן-האוט
 • מורה: לאוניד טרטקובסקי
 • מורה: דן מרדכי
 • מורה: מתי סאס
 • מורה: דנה סולב-קולנשר
 • מורה: כרמל רוטשילד
 • מורה: צפורה רקדזון
 • מורה: דורון שילה
 • מורה: גל שמואל

03437130 - פרויקט תכן לייצור - קבוצה 30 אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דב צוק

034354 - פרויקט תכן מוצר חדש 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מור בוחבוט
 • מורה: אלון בן-משה

034048 - מבוא לשרטוט הנדסי - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ימית גרון
 • מורה: בת-חן ורפמן
 • מורה: יונתן פלאצקער
 • מורה: דוד רוזנשטוק
 • מורה: דן שפרי

036075 - נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 9 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אופיר שור

036008 - זרימה דחיסה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: דוד קייסר

Analytic and machine learning-based modeling of dynamical systems- Spring 2021

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רז ארבל
 • מורה: נתנאל גנאור
 • מורה: מרדכי מורביה
 • מורה: מאור פריד

038811 - גלים לא לינאריים במערכות מכניות דיסקרטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יולי סטרוסבצקי

קורס דמה - מכונות

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דליה מבורך

03437130 - פרויקט תכן לייצור - חורף - קבוצה 30

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דב צוק

035036 - תכן מערכות בקרה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: צבי צפניק
 • מורה: מקסים קריסטלני

036088 - ננומכניקה חישובית של מוצקים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דן מרדכי

036055 - אופטיקה ליניארית ויישומים 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארז חסמן
 • מורה: שמואל סופרין

036070 - ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארז חסמן
 • מורה: שמואל סופרין

035147 - סמינר מיוחד בהנדסת מכונות 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: יוסף גבלי
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: מתי סאס
 • מורה: כרמל רוטשילד
 • מורה: צפורה רקדזון
 • מורה: דורון שילה
 • מורה: גל שמואל

03437150 - פרויקט תכן לייצור - קבוצה 50 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: עידו ברכה

035034 - כשל חמרים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שגיא חן
 • מורה: דניאל ריטל

034410 - מעבדה מתקדמת לאנרגיה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: עדי בן-ארי

035001 - מבוא לרובוטיקה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: עמית פריגוזין
 • מורה: אילון רימון

034022 - מבוא למכטרוניקה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יאיר הרבסט
 • מורה: עמית פריגוזין
 • מורה: אילון רימון
 • מורה: הדר שאוליאן
 • מורה: אלון שיריזלי