קורסים זמינים

038742 - פלסטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמואל אוסובסקי

035039 - עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מירי בנימיני
 • מורה: מרים זקסנהויז

034033 - אנליזה נומרית מ - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מארק ברנמן
 • מורה: אדר געתון
 • מורה: דניאל הקסנר
 • מורה: יגאל כהן
 • מורה: צבי צפניק

036026 - קינמטיקה, דינמיקה ובקרה של רובוטים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: אורן ויזל
 • מורה: צבי צפניק

03437140 - פרויקט תכן לייצור - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חבייר ארקה

Mechanical Engineering - Exams - הנדסת מכונות - מבחנים

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יזהר אור
 • מורה: שלי אימברג
 • מורה: צבי צפניק

034353 - תכן מוצר חדש 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חי אזולאי

035036 - תכן מערכות בקרה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מקסים קריסטלני

034422 - מעבדה מתקדמת באופטיקה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: איתי היימס
 • מורה: טל כרמון
 • מורה: שמואל סופרין
 • מורה: כרמל רוטשילד

036709 - בקרת תהליכי דגימה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: לאוניד מירקין

034205 - תכן מערכות הידרוליות ופניאומטיות - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמנון אייל
 • מורה: בן-ציון מיטל
 • מורה: אנדי תחאוחו

038808 - תכן מערכתי 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: משה ויילר
 • מורה: אריאל ליפה
 • מורה: עמיר עוז

035123 - מבוא למערכות ייצור 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: מרק שמסונוב

035016 - מערכת רכב 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד דיסקין

036073 - Biomechanics of Human Movement

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דנה סולב-קולנשר

038807- Turbulence, Theory and Practice - Winter

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רנה ואן-האוט

036097 - דינמיקה של מרוכבים ומטא-חומרים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גל שמואל

035013 - שיטות מספריות 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: ישראל גבאי
 • מורה: דניאל וידקר

034379 - פרויקט הנדסי 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: רותם שפירא

035048 - תכן משולב - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד דיסקין
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: עומרי קופמן