קורסים זמינים

03437913 - מנועי בוכנה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: לאוניד טרטקובסקי

03437912 - אנרגיה מתחדשת ובת קיימא - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: בוריס לאש
 • מורה: אוריאל פישר

03437911 - מתקני כוח וחום - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יורם בלומנפלד

034010- דינמיקה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מגדי גזאל
 • מורה: אולג גנדלמן
 • מורה: מירון דואר
 • מורה: יגאל כהן
 • מורה: שניר כרמלי
 • מורה: אוהד לוי-אור
 • מורה: יולי סטרוסבצקי
 • מורה: אייל קלדור
 • מורה: גלינה רחמן

034047 - מעבדה מתקדמת בזרימה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ענאן גרזוזי
 • מורה: דוד גרינבלט
 • מורה: רנה ואן-האוט
 • מורה: דור פולונסקי

034010 - דינמיקה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אולג גנדלמן
 • מורה: אורן ויזל
 • מורה: ליאור סאלם
 • מורה: מחמוד ספדי
 • מורה: יצחק שירוקי

Theory of Vibrations - Spring 2019/2020 - 034011

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: קיריל וורוטניקוב
 • מורה: יולי סטרוסבצקי
 • מורה: צבי צפניק
 • מורה: ויקטור קיסלוסקי
 • מורה: יורי קליגרמן

034051 - דינמיקה ומכניקה של תנודות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יצחק בוכר
 • מורה: איל ברוך
 • מורה: אלעד טננבאום

034013 - תורת הזרימה 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מור אלגריסי
 • מורה: רן אשל
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: ישראל גבאי
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: דניאל וידקר
 • מורה: סופיה קופרמן

Fluid Mechanics 1 - Winter - 034013

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מור אלגריסי
 • מורה: רן אשל
 • מורה: יבגני בויקו
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: ישראל גבאי
 • מורה: אמיר גת
 • מורה: אופק פרץ
 • מורה: ברוך רופמן

034014 - מעבר חום - קיץ

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מיכאל שוסר

034015 - תכן מכני 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מאיר ברנד
 • מורה: ימית גרון
 • מורה: נועם זריהן
 • מורה: מאור שומינוב

034015 - תכן מכני 1 - חורף (לא בשימוש - הקורס ניתן בסמסטר אביב…

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ליאור אשבל
 • מורה: מאיר ברנד
 • מורה: נועם זריהן
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: רונן ניר
 • מורה: ברוך רופמן

034016 - תכן מכני 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: Amit Adler
 • מורה: מורל גרופר

034016 - תכן מכני 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מורל גרופר
 • מורה: שמואל כץ
 • מורה: חן רייך
 • מורה: מאור שומינוב

034020 - מבוא לבקרה ואוטומציה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות

034022 - מבוא למכטרוניקה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דניאל אלפיסי
 • מורה: חאלד גומיד
 • מורה: אלון וולף
 • מורה: אריאל-אריק סידורוב
 • מורה: עמית פריגוזין
 • מורה: אילון רימון

034028 - מכניקת מוצקים 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמיל ברונשטיין
 • מורה: מגדי גזאל
 • מורה: אדר געתון
 • מורה: שמואל כץ
 • מורה: עידו ניצן
 • מורה: שלי צליל

034028 - מכניקת מוצקים 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שגיא חן
 • מורה: עידו ניצן
 • מורה: אילון פארן
 • מורה: שלי צליל

034029 - מכניקת מוצקים 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אליעזר אלטוס
 • מורה: אמיל ברונשטיין
 • מורה: יוסף גבלי
 • מורה: מגדי גזאל
 • מורה: שגיא חן
 • מורה: דן מרדכי
 • מורה: אלישע רחוביצקי