קורסים זמינים

035024 - טריבולוגיה שמושית - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד בדלר
 • מורה: מיכאל ורנברג
 • מורה: היתם קאסם

035024 - טריבולוגיה שמושית - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד בדלר
 • מורה: מיכאל ורנברג
 • מורה: היתם קאסם

035026 - מבוא יצירתי להנדסת מכונות -

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארתור שביט

035026 - מבוא יצירתי להנדסת מכונות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד אילתה
 • מורה: אדנה קסה
 • מורה: דוד רוזנשטוק

035028 - טורבומכונות - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות

035032 - תכן מוצרים מבוססי מיקרו מעבד מ' - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יצחק בוכר
 • מורה: איל ברוך
 • מורה: אלעד טננבאום

035032 - תכן מוצרים מבוססי מיקרו מעבד מ' - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יצחק בוכר

035033 -מבוא למערכות משולבות חיישנים - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חאלד גומיד
 • מורה: איגור דמצנקו
 • מורה: מרים זקסנהויז
 • מורה: עמית פריגוזין

035033 - מבוא למערכות משולבות חיישנים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: חאלד גומיד

035034 - כשל חמרים - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמואל אוסובסקי
 • מורה: גלינה רחמן

035035 - תורת הזרימה 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ענאן גרזוזי
 • מורה: דוד גרינבלט
 • מורה: ניצן פופר

035039 - עבוד אותות לדיאגנוסטיקה ותנודות - חורף תש"ף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מירי בנימיני
 • מורה: מרים זקסנהויז

035041 - מכ. מיקרומערכות - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות

035041 - מכניקת מיקרומערכות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד אילתה
 • מורה: אדנה קסה
 • מורה: דוד רוזנשטוק

035042 - מבוא לתורת התכן - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אסא בחנוף

035043 - מבוא לתורת האלסטיות - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דניאל הקסנר
 • מורה: גל שמואל

035044 - הידרוסטטיקה ויציבות של אוניות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמוליק שחק

035045 - קריאוגניקה מקררים וניזול גזים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמנון אייל
 • מורה: בן-ציון מיטל

035048 - תכן משולב - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד דיסקין
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: עומרי קופמן

035049 - מערכות כלי שייט - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שלמה אשד