קורסים זמינים

035050 - מערכות אופטיות - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דרור מירון
 • מורה: כרמל רוטשילד

035051 - תכן אופטומכני - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יונתן אריקסון
 • מורה: איתמר בורל
 • מורה: דוד עזיז

035052 - אופטיקה לינארית - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ולדי גורובוי
 • מורה: ארז חסמן
 • מורה: אלחנן מגיד
 • מורה: שמואל סופרין

035053 - אנרגיה בת קיימא - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אוריאל פישר
 • מורה: איל שלם

035053 - אנרגיה בת קיימא - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: יובל הופמן
 • מורה: בוריס לאש
 • מורה: שדא עאמר
 • מורה: אוריאל פישר
 • מורה: איל שלם
 • מורה: מיכאל שפירא

035061 - הידרודינמיקה של אוניות - אביב 2022

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • דר' שלמה אשד: שלמה אשד

035062 - אנליזה של מבנים - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שי אלבז
 • מורה: נתאי דרימר

035062 - אנליזה של מבנים - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שי אלבז
 • מורה: מרק אפשטיין
 • מורה: נתאי דרימר

035063 - אדריכלות ימית 1 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמוליק שחק

035091 - תרמודינמיקה 2 - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מתי סאס
 • מורה: שלי צליל
 • מורה: עמית שוקרון

035123 - מבוא למערכות ייצור 1 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גלעד בנסקי
 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: אחמד עומרי
 • מורה: מרק שמסונוב

035124 - אנליזת תהליכי עבוד - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גיל גוביאזין
 • מורה: אמנון שיריזלי

035124 - אנליזת תהליכי עבוד - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גיל גוביאזין
 • מורה: אמנון שיריזלי

035141 - מתקני כח וחום - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אמנון אייל
 • מורה: בוריס לאש
 • מורה: איל שלם

035142 - טכנולוגית האנרגיה - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גרשון גרוסמן

035143 - תכן מערכות מיזוג - אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אברהם שיצר

035144 - תכן מערכות מיזוג אויר וקירור 2 - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אברהם שיצר

035146 - מנועי שריפה - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דניס בונטין
 • מורה: לאוניד טרטקובסקי

035152 - מבוא להנדסה גרעינית - חורף

קטגוריה: הנדסת מכונות

035187 -מערכות אופטיות -אביב

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אייל הולנדר
 • מורה: כרמל רוטשילד