קורסים זמינים

32403210 - אנגלית - מתקדמים א' - חורף - קבוצה 10

קטגוריה: Advanced Alef Winter
  • מורה: עליזה בר-שלמה
  • מורה: טל-חנה ויילר-פרי
  • מורה: מיכל חיטין-שטיינר

324032 - אנגלית למתקדמים א' - חורף

קטגוריה: Advanced Alef Winter

32403210 - Advanced Aleph English - Spring

קטגוריה: Advanced Alef Winter
  • מורה: פדריקו הנו
  • מורה: ארלט סאבא

32403230 - אנגלית – מתקדמים א' חורף – קבוצה 30

קטגוריה: Advanced Alef Winter
  • מורה: עליזה בר-שלמה
  • מורה: טל-חנה ויילר-פרי
  • מורה: מיכל חיטין-שטיינר

32403220 - METKADMIM A Technical English (NORA) - Spring

קטגוריה: Advanced Alef Winter
  • מורה: נורה חאג

32403274 - אנגלית טכנית מתקדמים א' - אביב

קטגוריה: Advanced Alef Winter
  • מורה: רועי פסטרנק