קורסים זמינים

236524 - פרוייקט בביואינפורמטיקה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236332 - האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234901 - סדנה בתכנות תחרותי - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234124 - מב' לתכנות מער' - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יורי פלדמן

234124 - מבוא לתכנות מערכות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אור אייזקס
 • מורה: גרשון אלבר
 • מורה: מוחמד גריפאת

236754 - פרויקט במערכות נבונות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236526236526 - פרויקט תכנות מתקדם במדמ"ח 2 - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236510 - ממוש מערכות מסדי נתונים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236506 - קריפטולוגיה מודרנית - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236333 -פרויקט באינטרנט של הדברים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236328 - פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ' - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236270 - ניהול פרויקטי תוכנה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236608 - סינתזה של תוכנה והיסק אוטומטי - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: רועי גבאי
 • מורה: שחר יצחקי

234122 - מבוא לתכנות מערכות - אביב 2018

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ניזאר אבראהים-אליאס
 • מורה: איליה אברבוך
 • מורה: אור אייזקס
 • מורה: ניקולא אפדילא
 • מורה: לינוי בוכניק
 • מורה: ישראל גוטר
 • מורה: מוחמד גריפאת
 • מורה: יוסי ויינשטיין
 • מורה: עדי לביא
 • מורה: סיפן נוה
 • מורה: יורי פלדמן
 • מורה: דניס פסצני
 • מורה: ניקולאי קודריאסטב
 • מורה: רן רובינשטיין
 • מורה: אילון שושן

236874 - פרוייקט בראיה ממוחשבת - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236754 - פרויקט במערכות נבונות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236499 - פרויקט בחומות אש - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236333 - פרויקט באינטרנט של הדברים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236332 - האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות וישומים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב