קורסים זמינים

236319 - שפות תכנות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מרצה אחראי: דוד לורנץ

236663 - נושאים מתקדמים בתורת המשחקים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: קונסטנטין זברני
 • מורה: ענבל טלגם-כהן

234130 - מבוא למחשב שפת פייתון - בל - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אברהם טל

237343 - תורת החישוביות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גד אלכסנדרוביץ

236834 - סמינר במערכות אחסון מידע - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גלה ידגר

236607 - נושאים מתקדמים ב17 7 - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אלכסנדר ברונשטיין

236422 - טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גלה ידגר

236388 - פרויקט במערכות אחסון - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גלה ידגר

236346 - פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שחר יצחקי

236991 - פרויקט בחישוב קוונטי - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי אלפסי
 • מורה: טל מור
 • מורה: גאי שמש
 • מורה: רומן שפירא

236901 - אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236862 - ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236860 - עיבוד תמונות דיגיטלי - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אלכסנדר ברונשטיין

236836 - סמינר בתמריצים ולמידה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236831 - סמינר בגאומטריה דיסקרטית - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236825 - סמינר באלגוריתמים מבוזרים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236820 - סמינר בתורת הצפינה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236818 - סמינר בביואינפורמטיקה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236814 - סמינר בשיטות אימות פורמליות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אורנה גרימברג