קורסים זמינים

236333 - פרויקט באינטרנט של הדברים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236332 - האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות וישומים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

234326 - פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

234325 - גרפיקה ממוחשבת - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

234122 - מבוא לתכנות מערכות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ניר בכרך
 • מורה: גיל ברקת
 • מורה: ישראל גוטר
 • מורה: גריגורי וקסמן
 • מורה: מלצב מיכאל

234145 - מערכות ספרתיות - קיץ

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אדר אלעד
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: טל טבצניק

236828 - פרו' במערכות מחשבים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236757 - פרויקט מערכות לומדות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236499 - פרויקט בחומות אש - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236371 - פרויקט בתכנו תמקבילי ומבוזר - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234326 - פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236756 - מבוא למערכות לומדות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: דן אלבז
 • מורה: נדב בהונקר
 • מורה: שי פיין

236503 - פרויקט תכנות מתקדם - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236927 - מבוא לרובוטיקה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אמיר גבע
 • מורה: הקטור רוטשטיין

234111 - מבוא למדעי המחשב - קיץ

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: נחשון כהן

234117 - מבוא למדעי המחשב ח - קיץ

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: נחשון כהן

236340 - פרויקט בתקשורת - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234329 - פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב