קורסים זמינים

236340 - פרויקט בתקשורת - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236323 - פרויקט בעיבוד נתונים - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234329 - פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236504 - פרויקט בתוכנה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236349 - פרויקט באבטחת מידע - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236757 - פרויקט מערכות לומדות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236349 - פרויקט באבטחת מידע - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234313 - פרויקט תעשייתי - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236828 - פרו' במערכות מחשבים - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236861 - ראיה חישובית גאומטרי - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

234329 - פר.עבוד.נתוח תמונה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

236502 - פרוייקט בבינה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236366 - פרוייקט במערכות הפעלה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236503 - פרויקט תכנות מתקדם - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234312 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

236504 - פרוייקט בתוכנה - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
  • מורה: יוסף גיל
  • מורה: איתי דברן

236512 - פרוייקט בתכנות מתקדם - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב

234313 - פרוייקט תעשייתי - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
  • מורה: רון קימל

234900 - סדנה בתכנות תחרותי - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
  • מורה: גיל ברקת

234107 - אנליזה נומרית 1 -אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
  • מורה: מריוס אונגריש
  • מורה: מיכאל אלעד