קורסים זמינים

234321 - שיטות בהנדסת תוכנה -חורף

קטגוריה: מדעי המחשב

234311 + 234312 פרויקט שנתי בהנדסת תכנה

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: סביח אגבאריה
 • מורה: יוסף גיל
 • מורה: אירנה גרבוביץ'-זוייב
 • מורה: יואב חיימוביץ

234303 - פרויקט במערכות הפעלה ה' - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יעל דובינסקי

234145 - מערכות ספרתיות - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אדר אלעד
 • מורה: יצחק בירק
 • מורה: רן גינוסר
 • מורה: יעל דואק
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אלי ליפוביצקי
 • מורה: איריס סורני
 • מורה: לאוניד עזריאל
 • מורה: ניר קציר
 • מורה: אריאל שוורץ

234145 - מערכות ספרתיות - אביב

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איליה אברבוך
 • מורה: רתם בן-חור
 • מורה: זיו ברקוביץ
 • מורה: טל טבצניק
 • מורה: אברהם מנדלסון
 • מורה: לאוניד עזריאל
 • מורה: אריאל שוורץ

234303 - פרויקט במערכות הפעלה ה - חורף

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יעל דובינסקי
 • מורה: דיטה יעקובוביץ