Available courses

236781 - למידה עמוקה מאיצי - אביב

 • מורה: חיים בסקין
 • מורה: יבגני זלטונוזסקי
 • מורה: אברהם מנדלסון
 • מורה: יניב נמקובסקי
 • מורה: אביב רוזנברג

236703 - תכנות מונחה עצמים - אביב

 • מורה: נתן בגרוב
 • מורה: דניאל בוגצ'נקו
 • מורה: בעז בן-דב
 • מורה: מיקול גורליק

236621 - נו. מתק. באלגוריתמים - אביב

 • מורה: ירון פירסטיין

236522 - אלגו' בביול חישובית - אביב

 • מורה: שובל לגזיאל

236501 - מבוא לבינה מלאכותית - אביב

 • מורה: רפאל גד
 • מורה: ליאור כהן
 • מורה: אלעד נחמיאס
 • מורה: טל סויסה
 • מורה: גיא קושלביץ

236359 - אלגוריתמים 2 - אביב

 • מורה: אוהד טלמון

236350 - הגנה ברשתות - אביב

 • מורה: ירדן אדיר
 • מורה: עידן אלדר
 • מורה: אשרף יאסין
 • מורה: אלעד יונדלר
 • מורה: הדר סיון

236343 - תורת החישוביות - אביב

 • מורה: נטע דפני
 • מורה: אברהם טל
 • מורה: אוהד טלמון
 • מורה: היתם פדילה
 • מורה: ענבר קסלסי
 • מורה: דור קצלניק
 • מורה: שחר רומם-פלד
 • מורה: עידו רפאל

236341 - תקשורת באינטרנט - אביב

 • מורה: איציק אשכנזי
 • מורה: דור הריס
 • מורה: סהר כהן
 • מורה: יובל נהון
 • מורה: ירין עוזרי

236334 - מבוא לרשתות מחשבים - אביב

 • מורה: דן אהרונסון
 • מורה: טל מזרחי
 • מורה: ירין עוזרי
 • מורה: אביעד פיליפ

236319 - שפות תכנות - אביב 2020 - ד. לורנץ

 • מרצה אחראי: דוד לורנץ
 • מרצה אחראי: דמיון עשהאל

236313 - תורת הסיבוכיות - אביב

 • מורה: אברהם קפלן

236267 - מבנה מחשבים - אביב

 • מורה: אבירם אימבר
 • מורה: דניאל זולוטניצקי
 • מורה: ניר חכמוביץ
 • מורה: אהרון קופרשטוק

236200 - עיבוד אותות, תמונות - אביב

 • מורה: תומס דגה
 • מורה: יא-ויי לין

234292 - לוגיקה במחשב - אביב

 • מורה: אדר אמיר
 • מורה: ימית בר-שץ
 • מורה: לירון ברונפמן
 • מורה: יקיר ויזל
 • מורה: וסים מחול
 • מורה: גל שפי

234247 - אלגוריתמים 1 - אביב

 • מורה: אנטוניו אבו-נסאר
 • מורה: ניר בכרך
 • מורה: עמית גנץ
 • מורה: אילן-חיים דורון-ארד
 • מורה: מגד חליל
 • מורה: עומר ליבוביץ
 • מורה: מיכל פרידמן
 • מורה: עמר צברי
 • מורה: אריאל קוליק
 • מורה: אמאני שחאדה

234221 - מבוא למ"מ נ' - אביב

 • מורה: יעל ארז

234141 - קומבינטוריקה למ"מ - אביב

 • מורה: טל אלון
 • מורה: דניאלה בר-לב
 • מורה: אילן-חיים דורון-ארד
 • מורה: גל יהודה
 • מורה: לב יוחננוב
 • מורה: עידן מהלל
 • מורה: גל מילמן
 • מורה: אלון רשף

234129 - תורת הקבוצות ואוט' - אביב

 • מורה: שונית אגמון
 • מורה: שי בן-אסייג
 • מורה: אמיל בראל
 • מורה: אופיר גורדון
 • מורה: נועה מראלי
 • מורה: הדר פרנקל
 • מורה: עומר רפופורט
 • מורה: שרי שינולד

234128 - מב' למח' פייתון - אביב

 • מורה: יותם אמיתי
 • מורה: אוהד ברטה
 • מורה: אביגיל כהן-רמון
 • מורה: וסים מחול
 • מורה: ילנה נופברי
 • מורה: מוחמד נסאר