קורסים זמינים

336536 - שיטות במדעי העצב - אביב

 • מורה: דור מירון
 • מורה: לימור פרייפלד

336538 - עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות בודדות - אביב

 • מורה: עמית מלר

337002 - פיזיולוגיה של מערכות הגוף – חורף

 • מורה: תומר הייטנר
 • מורה: אמיר לנדסברג

336026 - מחקרים עדכניים - חורף

 • מורה: שולמית לבנברג
 • מורה: מורן לוי

334305 - פרויקט מחקרי למצטיינים - חורף

 • מורה: יעל יניב

338002 - מרעיון קליני לפתרון - חורף

 • מורה: גואקים בהר
 • מורה: לוסי-חנה מילנז-בלוך
 • מורה: סופיה סגל

336001 - רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי - חורף

 • מורה: שלמה הרפז
 • מורה: יעל רוזן

334011 - יסודות תכן ביו חשמלי - חורף

 • מורה: ראמז דאניאל
 • מורה: יבגני רזניק
 • מורה: אלון שגיא

334021 - מגמות הנ.ביו-רפו - חורף

 • מורה: מורן לוי
 • מורה: נתנאל קורין

336502 - עקרונות הדמיה ברפואה - חורף

 • מורה: חיים אזהרי
 • מורה: גדי מנדל

336014 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביורפואית 1 - חורף

 • מורה: דנה ניזני
 • מורה: יוסי שמאי

336024 - חדשנות רפואית במודל ביודזיין 1 - חורף

 • מורה: סי בוחבוט
 • מורה: יונה ווייסבוך
 • מורה: ליאור לב-טוב
 • מורה: תם לוין
 • מורה: ניקול פרלמוטוב
 • מורה: נתנאל קורין
 • מורה: נתאי קליין

334015 - פרויקט 2 - אביב

 • מורה: יעל רוזן

336549 - שיטות ריצוף ד.נ.א.: מסנגור ועד ננו-חרירים - אביב

 • מורה: שילה אוחיון
 • מורה: עמית מלר

336016 - נושאים מתקדמים 2 - אביב

 • מורה: מוטי פריימן
 • מורה: אלון שגיא

336506 - ביומכניקה שיקומית - אביב

 • מורה: פראס מואסי
 • מורה: שונית פולינסקי

336014 - Human neuroimaging and brain stimulation - Spring

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: גיל כמרה
 • מורה: פראס מואסי

סמינר מוסמכים בהנדסה ביו-רפואית

 • מורה: יואב שכטמן
 • מורה: יעל שלו-עזרא

338402 - ביומכניקה מתקדם - חורף

 • מורה: מרק אפשטיין
 • מורה: נתנאל קורין
 • מורה: יבגני קריינין

336326 - ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים - חורף

 • מורה: יניב זיסלמן
 • מורה: תם לוין
 • מורה: לימור פרייפלד