קורסים זמינים

336537 בחנים

 • מורה: לימור ארבל-גנון
 • מורה: גירייס סאלח

338535 - שיטות במיקרוסקופיה אופטית ביורפואית - אביב

 • מורה: דביר ילין
 • מורה: רעות פרידמן

336550 - ביופיסיקה - אביב

 • מורה: יובל גרעיני

338500 - סמינר מתקדם ב18 - אביב

 • מורה: שולמית לבנברג

338319 - פרוייקט מתקדם ב18 - אביב

 • מורה: שולמית לבנברג

336548 - מעבדה לתכן מעגלים גנטיים - אביב

 • מורה: ראמז דאניאל
 • מורה: רועי סמואל

336547 - דימות אופטי חישובי בה. ביו-רפואית - אביב

 • מורה: אלון שגיא
 • מורה: יואב שכטמן

336028 - יישומי למידה עמוקה בדימות תהודה - אביב

 • מורה: סמאח חואלד
 • מורה: מוטי פריימן

335005 - מעבדה בהנ. ביו-רפואית 1 לפיזיקאים - אביב

 • מורה: יוליה מרחר

334305 - פרויקט מחקרי לסטודנטים מצטיינים - אביב

 • מורה: יעל יניב

334023 - מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית - אביב

 • מורה: יובל גרעיני
 • מורה: וגדי ניקולא
 • מורה: מריאנה ניקולא

334011 - יסודות תכן ביו-חשמלי - אביב

 • מורה: ראמז דאניאל
 • מורה: מנחם-חמי רוטנברג
 • מורה: אלון שגיא

338500 - סמינר מתקדם בהנדסה ביו-רפואית - חורף

 • מורה: יעל יניב

338319 - פרוייקט מתקדם בהנדסה ביו-רפואית - חורף

 • מורה: יעל יניב

338014 - נושא. מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית 7 - חורף

 • מורה: דנה ניזני
 • מורה: יוסי שמאי

336536 - שיטות במדעי העצב - חורף

 • מורה: לימור פרייפלד

336018 - נושאים מתקדמים בה. ביו-רפואית 4 - חורף

 • מורה: יובל גרעיני
 • מורה: וגדי ניקולא

336001 - רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי - חורף

 • מורה: שלמה הרפז
 • מורה: תומר יונה
 • מורה: יעל רוזן

334274 + 337004 - מבוא לאנטומיה של האדם - חורף

 • מורה: אסף אפשטיין
 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: קתרין ונדורנה
 • מורה: אסף מרום
 • מורה: אליענה פישר

334013 - מעבדה בהנדסה ביו-רפואית 2 - חורף