קורסים זמינים

336017 - נושאים בהנ. רפוא - חורף

 • מורה: מרק אפשטיין
 • מורה: אלין גז
 • מורה: נתנאל קורין

335003 - מעבדה 3 - חורף

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335001 - מעבדה 1 - חורף

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

336547 - דימות אופטי חישובי בה. ביו-רפואית - חורף

 • מורה: רחל גורדון
 • מורה: אריק גירסו
 • מורה: יואב שכטמן

335003 - מעבדה 3 - קיץ

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335002 - מעבדה 2 - קיץ

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335001 - מעבדה 1 - קיץ

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

336544 - תכן ומימוש של מעגלים גנטיים - אביב

 • מורה: ראמז דאניאל
 • מורה: רועי סמואל

336545 - רפואה גרעינית ורדיותרפיה - אביב

 • מורה: רחל בר-דרומא
 • מורה: גון קנדי

336208 - אנליזה של אותות - חורף

 • מורה: אילון חזן
 • מורה: נעם כהן
 • מורה: אינה ראוטסקי

336017 - נושאים מתקדמים בהנדסה ביו-רפואית - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: רולא פרח

338534 - שיטות במיקרוסקופיה - אביב

 • מורה: דביר ילין

338515 - הצימוד החשמלי - אביב

 • מורה: אמיר לנדסברג

338328 - שיטות באולטראסאונד - אביב

 • מורה: דן אדם
 • מורה: גריגורי זורחוב

336537 - ביופיזיקה ונוירופיזיולוגיה - אביב

 • מורה: לימור ארבל-גנון
 • מורה: ענבר ברוש
 • מורה: מורן דוודי
 • מורה: יעל יניב
 • מורה: לימור פרייפלד
 • מורה: נועה קירשנר

336521 - מערכת קרדיווסקולרית - אביב

 • מורה: אמיר לנדסברג
 • מורה: אנה קלבנוב

336504 - תהודה מגנטית ברפואה - אביב

 • מורה: חיים אזהרי
 • מורה: רואנה-נעמי שקיופו-ארשטיאנו

336326 - נתוח נתונים ושערוך - אביב

 • מורה: יורם לניר

335016 - פרויקט קליני - אביב

 • מורה: ענת גרינפלד
 • מורה: נועה קירשנר

335015 - פרויקט 2 - אביב

 • מורה: ארבל ארצי-שנירמן
 • מורה: גואקים בהר
 • מורה: ענת גרינפלד
 • מורה: מיכל זיוון
 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין
 • מורה: מאריה סלאמה
 • מורה: נתנאל קורין
 • מורה: יעל רוזן