קורסים זמינים

336518 - מעבר חום - חורף

 • מורה: מרק אפשטיין
 • מורה: איתן קימל
 • מורה: עינת שפירא

336502 - עקרונות הדמיה ברפואה - חורף

 • מורה: חיים אזהרי
 • מורה: דניאל דהיס
 • מורה: נעם פרוינדליך
 • מורה: גון קנדי
 • מורה: רואנה-נעמי שקיופו-ארשטיאנו

336020 - תופעות ביו-חשמליות - חורף

 • מורה: לימור ארבל-גנון
 • מורה: יעל יניב
 • מורה: סביון מזגאוקר

334022 - תכן ביו-חשמלי - חורף

 • מורה: ראמז דאניאל
 • מורה: נועם קידר
 • מורה: אלון שגיא

334021 - מגמות הנ.ביו-רפו - חורף

 • מורה: מורן לוי
 • מורה: נתנאל קורין

334019 - מע. מתקדמת ביו 1 - חורף

 • מורה: שחר בן-שאול
 • מורה: שולמית לבנברג

334014 - פרויקט 1 - חורף

 • מורה: ארבל ארצי-שנירמן
 • מורה: גואקים בהר
 • מורה: ענת גרינפלד
 • מורה: מיכל זיוון
 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין
 • מורה: מאריה סלאמה
 • מורה: נתנאל קורין

336543 - יזמות בהנ. ביורפואית - אביב

 • מורה: תמרה בירמן
 • מורה: אסף בן-אריה

336405 - יסודות הנדסיים בביולוגיה ובביוטכנולוגיה - אביב

 • מורה: רחלי לב
 • מורה: דרור סליקטר

334222 - ביומכניקה - אביב

 • מורה: מרק אפשטיין
 • מורה: דינה-דניאל נמקובסקי-עמר
 • מורה: נתנאל קורין
 • מורה: נועם קידר

335010 - תכן ביומכני - אביב

 • מורה: ליאור דבי
 • מורה: יאיר הרבסט
 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין
 • מורה: סביון מזגאוקר

336538 - עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות ותאים

 • מורה: עמית מלר
 • מורה: מיסא נאסר

335002 - מעבדה 2 - חורף

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335001 - מעבדה 1 - אביב

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335002 - מעבדה 2 - אביב

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335003 - מעבדה 3 - אביב

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335004 - מעבדה 4 - קיץ

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

335004 - מעבדה 4 - חורף

 • מורה: אוסקר ליכטנשטיין

336023 - יישומי אופטיקה בביורפואה - אביב

 • מורה: מתן חמרה
 • מורה: דביר ילין

336023 - אופטיקה ביו-רפואית - קיץ

 • מורה: מיכל בלברג
 • מורה: ליאת ברוק