קורסים זמינים

336533 - אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית - חורף

 • מורה: נדב אופטובסקי
 • מורה: רעות אורנג
 • מורה: בוריס פרדמן
 • מורה: יואב שכטמן

336533 - אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית - אביב

 • מורה: ניצה בורק-פרייב
 • מורה: אריאל ויגלר
 • מורה: דביר ילין

336022 - מתא לרקמה - חורף

 • מורה: ארבל ארצי-שנירמן
 • מורה: מרגריטה בקרמן
 • מורה: ברק זוהר
 • מורה: שולמית לבנברג
 • מורה: דינה-דניאל נמקובסקי-עמר