קורסים זמינים

207467 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6 - אביב

 • מורה: תמר ברגר

205581 - סטודיו נושאי#אדריכלות בת-קיימא - אביב

 • מורה: רמואל-רם סגל

206011 - ניתוח תהליכים בתכנון ובפיתוח עירוני - אביב

 • אריאל וטרמן: אריאל וטרמן

205704 - אוטומציה וקוד בתהליכי תכנון, עיצוב וייצור אדריכלי…

 • מורה: רן שבתאי

204624 - תכנון נוף 50 - אביב

 • מורה: תמר דראל-פוספלד
 • מורה: חצב יפה

206833 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי - אביב

 • מורה: עזרא עוזרי

204406 - תורת המבנה - אביב

 • מורה: רוזה פרנסס

206015 - החקירה האדריכלית - אדריכלות כחקירה - אביב

 • מורה: דיקלה יזהר

207930 - הבעה גרפית 2 - אביב

 • מורה: אמיר תומשוב

206044 - חומרי בניין ושיטות בנייה 2 - tchc

 • מורה: אריאל בלונדר

208315 - סטודיו בעיצוב תעשייתי 4 - אביב

 • מורה: דניאל מטקלף

255205 - רקמות אורבניות - אביב

 • מורה: הדס שדר

207090 - תכנון סביבתי - אביב

 • מורה: אורלי בביצקי
 • מורה: מישל פורטמן

205599 - מבוא לבנייה מתועשת - אביב

 • מורה: שירלי קויבסקי-קנת

בטיחות בארכיטקטורה

 • מורה: אלון-זאב ליטר
 • מורה: עזרא עוזרי

206010 - סוגיות חברתיות ומגדריות באדריכלות מודרנית - אביב

 • מורה: סיגל דוידי

208350 - חומרים תעשייתיים 1 - אביב

 • מורה: חיים פרנס

206404 - מגורים והעיר - סמינר מחקר - אביב

 • מורה: יעל אלואיל

206071 - Mapping Water Systems Workshop - winter

 • מורה: עדי אלמליח
 • מורה: מתניה ז-ק

205543 - גיאומטריה תיאורית - חורף

 • מורה: אננה לובוביקוב-כץ