קורסים זמינים

206952 - ההיסטוריה של המגורים - חורף

 • מורה: יעל אלואיל

206842 - מחקר פיתוח ועיצוב - חורף

 • מורה: דניאל מטקלף

207569 - נופי תרבות - חורף

 • מורה: נורית ליסובסקי

204063 - תכנון נוף 40 - חורף

 • מורה: רם איזנברג
 • מורה: ענת שדה

205580 - סטודיו: 'סביבות מקדמות בריאות' - חורף

 • מורה: אלון זהר

205580 - סטודיו: 'באוהאוס_100' - חורף

 • מורה: יוני אבידן

205813 - הבעה גרפית - קיץ

 • מורה: אמיר תומשוב

208800 - סמינר בארכיטקטורה - אביב

206073 - נושאים נבחרים 7 - אביב

 • מורה: שולמית ביימל

206112 - סטודיו 01-פרויקט גמר - אביב

 • מורה: ישי וול
 • מורה: זיו לייבו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: דיוויד רובינס
 • מורה: גבי שורץ

205435 - סדנה הנדסית 2א' - אביב

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: אלון זהר

למידה מרחוק - פורום ארכיטקטורה

 • מורה: אבי אוזן
 • מורה: אפרת איזנברג
 • מורה: רם איזנברג
 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: שמאי אסיף
 • מורה: שמואל ארואס
 • מורה: שני ברט
 • מורה: יעקב גרובמן
 • מורה: אביטל חגי
 • מורה: אברהם יזיאורו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: אהרון שפרכר

205705 - מיומנויות בבניית תהליך תכנון - אביב

 • מורה: יצחק הירש

014723 - פרויקט בתכן גיאומטרי - אביב

 • מורה: דורון מגיד
 • מורה: רעות סעדיה

034047 - מעבדה מתקדמת בזרימה - אביב

 • מורה: ענאן גרזוזי
 • מורה: דוד גרינבלט
 • מורה: רנה ואן-האוט

204950 - רישום נופים - אביב

205823 - סדנאות מדיה 1ז' - אביב קורס צילום

 • מורה: חיים זינגר

20617612 - סטודיו נושאי אדר' דיגיטלית - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: אהרון שפרכר

206832 - עיצוב וקראפט דיגיטאלי - אביב

 • מורה: יואב שטרמן

206842 - עיצוב תעשייתי - סטודיו 4 - אביב

 • מורה: עזרא טרזי