קורסים זמינים

014723 - פרויקט תכן דרכים - חורף

 • מורה: רעות סעדיה

206095 - פוליטיקה של האדריכלות: אדריכלות בשעת משבר - חורף

 • מורה: רונן בן-אריה

205928 - שיטות מיפוי וניתוח המרחב - חורף

 • מורה: אליהו גרינברג

204000 - מבוא לאדריכלות נוף - חורף

 • מורה: מיכל ביטון

206831 - נוש' בעיצוב ת. 5 - חורף

 • מורה: ליהד אדם
 • מורה: דוד-אנשל גוס

206843 - עיצוב עכשיו - אביב

 • מורה: עזרא טרזי

205624 - בניית רהיטים - קיץ

 • מורה: תמר נחשון

209035 - Data-Driven City Planning - Spring

 • מורה: טליה קאופמן

206574 - שימוש מחדש במבנים קיימים - אביב

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

205821 - סדנאות מדיה 1ה' - אביב

 • מורה: אריאל פרמן

207044 - שתוף הצבור בתכנון - אביב

 • מורה: יריב שגיא

206831 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 5 - אביב

 • מורה: שמואל ארואס

205429 - סיור בתעש' בנייה - אביב

 • מורה: דן פרייס

206173 - סטודיו נושאי שימור - אביב

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

206071 - נושאים נבחרים 5 - אביב

 • מורה: מיכאל ויצמן

206841 - תכן פרמטרי באדריכלות - אביב

 • מורה: מיכאל ויצמן

209271 - נושאים מתקדמים 1 - אביב

 • מורה: טל אלון-מוזס

206176 - סטודיו נושאי אדירכלות דיגיטלית - אביב

 • מורה: גיא אוסטרן

206174 - סטודיו נושאי עיצוב עירוני - מרחבים משותפים, נבדלים…

 • מורה: נאוה קיינר

205727 - נושא מיוחד 3ט' - אביב

 • מורה: דור ישראלי
 • מורה: איריס ערבות