קורסים זמינים

206075 - קיימות הוליסטית - חורף

 • מורה: תגית כלימור

206827 - עיצוב וטכנו 1 - חורף

 • מורה: עזרא טרזי

206061 - סדנת אוצרות במרחב הציבורי הלא מוזיאלי - חורף

 • מורה: עירית כרמון-פופר
 • מורה: אורין שחר-מלמן

205435 - סדנה הנדסית 2א' - חורף

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: מיה ויסמן-אילן
 • מורה: אלון זהר

207953 - תכנון וניהול הסביבה החופית והימית - חורף

 • מורה: מישל פורטמן

014301 - פרויקט בהנ. סביב - חורף

 • מורה: צחי גרטלר

207462 - תיעוד ושימור נופי תרבות: גנים, פארקים, מרקמים - חור…

 • מורה: עדה סגרה

205826 - סדנאות מדיה 2 ג' - קבוצות 11 ו 12 - חורף

 • מורה: אריאל פרמן

206003 - נוש' נבחרים בשימור 1 - חורף

 • מורה: אורין שחר-מלמן

206080 - זיקנה בעיר בבית - חורף

 • מורה: נעמי אנגל
 • מורה: אלה ברנד
 • מורה: אלון זהר
 • מורה: הדס סופר
 • מורה: ניצן רקדזון

206046 - הרמוניה אדריכלית הנדסית - חורף

 • מורה: פייסל אלולי
 • מורה: יוסי עמיר

208348 - פרויקט מיוחד בעיצוב - חורף

 • מורה: יואב שטרמן

206567 - בקרת הסביבה ומערכות בניין - חורף

 • מורה: דוד-יקיר למדן
 • מורה: שרון קרלינסקי

014723 - פרויקט תכן דרכים - חורף

 • מורה: רעות סעדיה

206095 - פוליטיקה של האדריכלות: אדריכלות בשעת משבר - חורף

 • מורה: רונן בן-אריה

205928 - שיטות מיפוי וניתוח המרחב - חורף

 • מורה: אליהו גרינברג

204000 - מבוא לאדריכלות נוף - חורף

 • מורה: נורית ליסובסקי

206831 - נוש' בעיצוב ת. 5 - חורף

 • מורה: ליהד אדם
 • מורה: דוד-אנשל גוס

206843 - עיצוב עכשיו - אביב

 • מורה: עזרא טרזי

205624 - בניית רהיטים - קיץ

 • מורה: תמר נחשון