קורסים זמינים

207462 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 - חורף

  • מורה: אלי אשכנזי

207021 - שימושי ממ"ג לשמירת טבע - חורף

  • מורה: מישל פורטמן

209450 - סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 - חורף

208800 - סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים - חורף

208750 - היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה - חורף

207582 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 12 - חורף

207464 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 - חורף

207457 - היבטים תמטיים וכרונו' באדר' נוף - חורף

206954 - ההיסטוריה של העיר - חורף

206913 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - חורף

206837 - עיצוב - חורף

206284 - עיצוב וקראפט דיגיטלי - חורף

206073 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7 - חורף

  • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

205668 - סטודיו 4-עיצוב עירוני - חורף

205660 - תכנון כולל 8 - חורף

205580 - סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - חורף

205113 - נושאים נבחרים באדריכלות בת זמננו - חורף

205015 - עריכה אדריכלית - חורף

205010 - עריכה אדריכלית - חורף

204711 - פרויקט/נושא מיוחד באדר.נוף - 33א' - חורף