קורסים זמינים

206831 - עיצוב ותרחיש - אביב

 • מורה: חיים פרנס

הדריון

 • מורה: צבי קורן
 • מורה: מאיה רוזנקיאר-איל

המסלול לעיצוב תעשייתי - פורום סטודנטים ומרצים

 • מורה: שיילה אוסמנוב
 • מורה: נעם אטיאס
 • מורה: שמואל ארואס
 • מורה: דנה בן-שלום-גלבוע
 • מורה: עפר ברמן
 • מורה: עזרא טרזי
 • מורה: דניאל מטקלף
 • מורה: חיים פרנס
 • מורה: יואב שטרמן

205581 - בלוק 2020/30/50: תרחישי תכנון סביבתיים עתידיים לבלוק ה…

 • מורה: יונתן נתניאן

206008 - נושא. נבח. בארכ.-אדריכלות ירוקה 2 - חורף

 • מורה: שיר גרביץ
 • מורה: אברהם יזיאורו

206096 - זיכרון והנצחה במרחב הציבורי - חורף

 • מורה: נורית ליסובסקי

206915 - מחקר בסטודיו - חורף

 • מורה: חן למברט
 • מורה: אלונה נצן-שיפטן

206007 - נוש. בארכיטקטורה-אדריכלות ירוקה 1 - חורף

 • מורה: גלית שיף

205574 - פרוייקט סטודיו 1 - קבוצות 11,12,13 - חורף

 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: לי אריאב
 • מורה: מיכל ביטון

207462 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 - חורף

 • מורה: אליעזר אשכנזי

207021 - שימושי ממ"ג לשמירת טבע - חורף

 • מורה: יערה גרוסמרק
 • מורה: מישל פורטמן

209450 - סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 - חורף

208800 - סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים - חורף

208750 - היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה - חורף

207582 - נושאים נבחרים: קיימות וממשל - חורף

 • מורה: גיא שיאון

207464 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 - חורף

207457 - היבטים תמטיים וכרונו' באדר' נוף - חורף

206954 - ההיסטוריה של העיר - חורף

 • מורה: איריס ערבות

206913 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - חורף

 • מורה: אורי כהן

206837 - עיצוב - חורף

 • מורה: חנן להר