קורסים זמינים

324997 - מאכילס לאלכסנדר: עלייתה של יוון הקלאסית - אביב

 • מורה: אייל מאייר

205571 - שיקולים כלכליים בבנייה - חורף

 • מורה: דני ברויטמן
 • מורה: פביאן ישראל

206946 - תרבות חומר טכנולוגיה: משאבי מיים ונוף במרחב הכפרי …

 • מורה: יהוטל שפירא

204723 - סיור לימודי באדריכלות נוף 2 - חורף

 • מורה: מעין ליפשיץ-אייזנשטאט
 • מורה: אסף שוורץ

206841 - תכן פרמטרי באדריכלות - חורף

 • מורה: מיכאל ויצמן

206830 - איך לעצב (כמעט) כל דבר - חורף

 • מורה: דניאל מטקלף

205930 - ניהול פ. הבנייה - חורף

 • מורה: רוני בן-נון
 • מורה: ארז לטנר
 • מורה: אולגה צונטונוב

207080 - תשתיות עירוניות ומטרופוליניות - חורף

 • מורה: נעמי אנגל
 • מורה: איילת סופר

205726 - עמיתים חונכים בארכיטקטורה - חורף

 • מורה: דור ישראלי
 • מורה: איריס ערבות

206991 - הסטורית תצוגה - חורף

 • מורה: דן הנדל

205826 - סדנאות מדיה 2 ג' - חורף

 • מורה: טניה רויטמן

207600 - תכנון תחבורה מוטה אנשים - חורף

 • מורה: צרלס מרטנס

204090 - תולדות אדריכלות הנוף 1 - חורף

 • מורה: רונה אביסף

206823 - העריסה האפריקאית: עיצוב בר קיימא באפריקה - חורף

 • מורה: דוד-אנשל גוס

205510 - בטיחות ונגישות במבנים וסביבתם - חורף

 • מורה: אריה גונן

207457 - היבטים תמטיים וכרונולוגיים באדר' נוף - חורף

 • מורה: נורית ליסובסקי

206172 - סטודיו נושא אדריכלות - חורף

 • מורה: צמרת הראל-כנות
 • מורה: איליאס מסינס

205829 - פוטושופ - סדנאות מדיה 2ו' - קיץ

 • מורה: אנייס סמעאן

205819 - סדנאות מדיה 1ג' (ריינו) - קיץ 2018

 • מורה: ארן שפיר

209037 - תבע - חורף

 • מורה: דלית שך-פינסלי