קורסים זמינים

208800 - סמינר בארכיטקטורה - אביב

206073 - נושאים נבחרים 7 - אביב

 • מורה: שולמית ביימל

206112 - סטודיו 01-פרויקט גמר - אביב

 • מורה: ישי וול
 • מורה: זיו לייבו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: דיוויד רובינס
 • מורה: גבי שורץ

205435 - סדנה הנדסית 2א' - אביב

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: אלון זהר

למידה מרחוק - פורום ארכיטקטורה

 • מורה: אבי אוזן
 • מורה: אפרת איזנברג
 • מורה: רם איזנברג
 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: שמאי אסיף
 • מורה: שמואל ארואס
 • מורה: שני ברט
 • מורה: יעקב גרובמן
 • מורה: אביטל חגי
 • מורה: אברהם יזיאורו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: אהרון שפרכר

205705 - מיומנויות בבניית תהליך תכנון - אביב

 • מורה: יצחק הירש

014723 - פרויקט בתכן גיאומטרי - אביב

 • מורה: דורון מגיד
 • מורה: רעות סעדיה

034047 - מעבדה מתקדמת בזרימה - אביב

 • מורה: ענאן גרזוזי
 • מורה: דוד גרינבלט
 • מורה: רנה ואן-האוט

204950 - רישום נופים - אביב

205823 - סדנאות מדיה 1ז' - אביב קורס צילום

 • מורה: חיים זינגר

20617612 - סטודיו נושאי אדר' דיגיטלית - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: אהרון שפרכר

206832 - עיצוב וקראפט דיגיטאלי - אביב

 • מורה: יואב שטרמן

206842 - עיצוב תעשייתי - סטודיו 4 - אביב

 • מורה: עזרא טרזי

206011 - 'אסטרטגיות להתחדשות עירונית – ממדיניות ליצירת מק…

 • מורה: נאוה קיינר

205820 - סדנאות מדיה 1ד' - אביב

 • מורה: אמיר תומשוב

206968 - טכנולוגיות בניה - אביב - קבוצה 21

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: גיא תאומי

207044 - סמינר בשתוף הצבור בתכנון - אביב

 • מורה: עפר לרנר

206174 - סטודיו נושאי עיצוב עירוני -קבוצה 12 - אביב

 • מורה: אורי כהן

206174 - סטודיו נושאי עיצוב עירוני -קבוצה 11 - אביב

 • מורה: אורן בן-אברהם

20617113 - סטודיו אינטגרטיבי - קבוצה 13- אביב

 • מורה: עומר בר