קורסים זמינים

206008 - נושא. נבח. בארכ.-אדריכלות ירוקה 2 - חורף

 • מורה: שיר גרביץ
 • מורה: אברהם יזיאורו

206915 - מחקר בסטודיו - חורף

 • מורה: חן למברט
 • מורה: אלונה נצן-שיפטן

206007 - נוש. בארכיטקטורה-אדריכלות ירוקה 1 - חורף

 • מורה: גלית שיף

205574 - פרוייקט סטודיו 1 - קבוצות 11,12,13 - חורף

 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: לי אריאב
 • מורה: מיכל ביטון
 • מורה: עליזה ברוידא
 • מורה: אביטל חגי
 • מורה: יעל סופר
 • מורה: צופיה רוזנר-סלע

207462 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 - חורף

 • מורה: אליעזר אשכנזי

207021 - שימושי ממ"ג לשמירת טבע - חורף

 • מורה: יערה גרוסמרק
 • מורה: מישל פורטמן

209450 - סמינר מתקדם בתכנון ערים 2 - חורף

208800 - סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים - חורף

208750 - היבטים נבחרים במחקר בארכיטקטורה - חורף

207582 - נושאים נבחרים: קיימות וממשל - חורף

 • מורה: גיא שיאון

207464 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 - חורף

207457 - היבטים תמטיים וכרונו' באדר' נוף - חורף

206954 - ההיסטוריה של העיר - חורף

 • מורה: איריס ערבות

206913 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - חורף

 • מורה: אורי כהן

206837 - עיצוב - חורף

 • מורה: חנן להר

206284 - עיצוב וקראפט דיגיטלי - חורף

 • מורה: יובל גור
 • מורה: יואב שטרמן

206073 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7 - חורף

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

205668 - סטודיו 4-עיצוב עירוני - חורף

205660 - תכנון כולל 8 - חורף

205580 - סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - חורף