קורסים זמינים

205506 - מיזוג אוויר - מבוא - אביב

 • מורה: דוד-יקיר למדן
 • מורה: שרון קרלינסקי

204621 - תכנון נוף 20 - חורף

 • מורה: דפנה גרינשטיין
 • מורה: צופיה רוזנר-סלע
 • מורה: דורית שחר

208310 - סטודיו עיצוב תעשייתי 1 - חורף

 • מורה: עפר ברמן
 • מורה: עזרא טרזי

208335 - ניהול פרויקט - חורף

 • מורה: דפנה וסרמן

205661 - מבוא לתכנון - חורף

 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: לי אריאב
 • מורה: יהודית גרין
 • מורה: רבקה השמשוני
 • מורה: אריאל טיבי

206815 - עיצוב תעשייתי והנדסת אנוש ברפואה - חורף

 • מורה: נעמי בטרמן
 • מורה: אליהו פייגין
 • מורה: קטרינה רוזנפלד

205508 - בטיחות בבניינים ושינוע - חורף

 • מורה: אריה גונן

205421 - מבנה ופרטי בניין 1 - חורף

205012 - מבוא לחברה ורוח בארכיטקטורה - חורף

 • מורה: יואב אוריון
 • מורה: טל זלמנוביץ
 • מורה: שרון חליפא-גואטה
 • מורה: חמוטל סולימן-וולף
 • מורה: אהרון-רון פוקס

208342 - היבטים משפטיים בעיצוב תעשייתי - חורף

207044 - סמינר בשתוף הצבור בתכנון - חורף

 • מורה: עפר לרנר

205921 - מבוא למחשב לדיגום ותצוגה - חורף

205492 - אקלים אנרגיה וארכיטקטורה - חורף

 • מורה: תמר בליברג
 • מורה: עפרה ברוך
 • מורה: אברהם יזיאורו
 • מורה: צבא ניקולא
 • מורה: גנית קאופמן

205921 - מבוא למחשב לדיגום ותצוגה - אביב

 • מורה: ארן שפיר

205501 - בקרת הסביב - מאור וחשמל - חורף

 • מורה: תמר בליברג
 • מורה: יצחק קפלוטו