קורסים זמינים

205598 - תחבורה והעיר - חורף

 • מורה: אליהו אפשטיין
 • מורה: צרלס מרטנס

208171 - פרויקט בסטודיו אינטרגרטיבי - חורף

 • מורה: ניר חן
 • מורה: אורי כהן
 • מורה: רות ליברטי-שלו
 • מורה: עמית נמליך

207007 - הערכת שווי מקרקעין- חורף

 • מורה: אייל סלינגר

208174 - פרויקט בסטודיו עיצוב עירוני - חורף

 • מורה: עומר בר
 • מורה: אורי כהן
 • מורה: צבי קורן
 • מורה: איריס קשמן
 • מורה: אורית שמואלי

207465 - כבישים כסוכני תרבות: היבטים ביקורתיים בדרכים כביש…

 • מורה: אפרת הילדסהיים

207580 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 01 - יער עירוני - חורף

 • מורה: שחר צור

206014 - ארכיטקטורה פוגשת את תיאוריות המרחב - חורף

 • מורה: עידית רן-שכנאי

206952 - ההיסטוריה של המגורים - חורף

 • מורה: יעל אלואיל
 • מורה: לירן חורי

206842 - מחקר פיתוח ועיצוב - חורף

 • מורה: דניאל מטקלף

207569 - נופי תרבות - חורף

 • מורה: נורית ליסובסקי

204063w - נוף 40 2021: המרחב הציבורי של כיכר אתרים

 • מורה: ארנה בן-ציוני
 • מורה: אמיר מילר

205580 - סטודיו: 'סביבות מקדמות בריאות' - קבוצה 11 - חורף

 • מורה: אלון זהר

205580 - Arch & Crafts - קבוצה 12 - חורף

 • מורה: יוני אבידן

205813 - הבעה גרפית - קיץ

 • מורה: אמיר תומשוב

208800 - סמינר בארכיטקטורה - אביב

 • מורה: ליאת אייזן
 • מורה: אור אלכסנדרוביץ
 • מורה: רונן בן-אריה
 • מורה: אלעד הורן

206073 - נושאים נבחרים 7 - אביב

 • מורה: שולמית ביימל

208112- סטודיו 01-פרויקט גמר - אביב

 • מורה: ישי וול
 • מורה: זיו לייבו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: דיוויד רובינס
 • מורה: גבי שורץ

205435 - סדנה הנדסית 2א' - אביב

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: אלון זהר
 • מורה: שירלי קויבסקי-קנת

למידה מרחוק - פורום ארכיטקטורה

 • מורה: אבי אוזן
 • מורה: אפרת איזנברג
 • מורה: רם איזנברג
 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: שמאי אסיף
 • מורה: שמואל ארואס
 • מורה: שני ברט
 • מורה: יעקב גרובמן
 • מורה: אביטל חגי
 • מורה: אברהם יזיאורו
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: אהרון שפרכר

205705 - מיומנויות בבניית תהליך תכנון - אביב

 • מורה: יצחק הירש