קורסים זמינים

014723 - פרויקט בתכן גיאומטרי - אביב

 • מורה: דורון מגיד
 • מורה: קרולין מטר
 • מורה: ערן סדן
 • מורה: רעות סעדיה

206013 - סדנה טכנולוגית הנדסית 2 - אביב

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: שירלי קויבסקי-קנת

204950 - רישום נופים - אביב

 • מורה: נדב וייסמן

205823 - סדנאות מדיה 1ז' - אביב קורס צילום

 • מורה: חיים זינגר

20617612 - סטודיו נושאי אדר' דיגיטלית - קבוצה 12 - אביב

206832 - עיצוב וקראפט דיגיטאלי - אביב

 • מורה: יואב שטרמן

206842 - עיצוב תעשייתי - סטודיו 4 - אביב

 • מורה: עזרא טרזי

205820 - סדנאות מדיה 1ד' - אביב

 • מורה: אמיר תומשוב

206968 - טכנולוגיות בניה - אביב - קבוצה 21

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: גיא תאומי

207044 - סמינר בשתוף הצבור בתכנון - אביב

 • מורה: עפר לרנר

206174 - סטודיו נושאי עיצוב עירוני -קבוצה 12 - אביב

 • מורה: אורי כהן

206174 - סטודיו נושאי עיצוב עירוני -קבוצה 11 - אביב

 • מורה: אורן בן-אברהם

20617113 - סטודיו אינטגרטיבי - קבוצה 13- אביב

 • מורה: עומר בר

206171 - סטודיו אינטגרטיבי - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: ניר חן

206171 - סטודיו אינטגרטיבי - קבוצה 11 - אביב

 • מורה: עמית נמליך

20617613 - סטודיו נושאי אדירכלות דיגיטלית - קבוצה 13- אביב

 • מורה: שני ברט

20617511 - סטודי בתכנון אדריכלי -קבוצה 11- אביב

 • מורה: מעוז אלון

20617611 - סטודיו נושאי אדירכלות דיגיטלית - קבוצה 11- אביב

 • מורה: דן פרייס

20617212 - סטודיו נושא אדריכלות - קבוצה 12 - אביב

 • מורה: דן פרייס

206006 - נוש. באד. דיגיטלית 1 - אביב

 • מורה: איתן מן