קורסים זמינים

206985 - נוש' נבחרים בשימור 1: אתרים מקודשים - חורף

 • מורה: אורין שחר-מלמן

206080 - זיקנה בעיר בבית - חורף

 • מורה: נעמי אנגל
 • מורה: רשא בויראת
 • מורה: אלה ברנד
 • מורה: אלון זהר
 • מורה: הדס סופר
 • מורה: ניצן רקדזון

205071 - מורפולוגיה 1 - אביב

 • מורה: דוד צינמן

206046 - הרמוניה אדריכלית הנדסית - חורף תשפ"א

 • מורה: פיסל אל-ולי
 • מורה: יוסי עמיר

206567 - בקרת הסביבה ומערכות בניין - חורף

 • יקיר למדן : דנה ויצמן
 • יקיר למדן : דוד-יקיר למדן
 • יקיר למדן : שרון קרלינסקי

014723 - פרויקט תכן דרכים - חורף

 • מורה: דורון מגיד
 • מורה: ערן סדן
 • מורה: רעות סעדיה

206095 - פוליטיקה של האדריכלות: אדריכלות בשעת משבר - חורף

 • מורה: רונן בן-אריה

205928 - שיטות מיפוי וניתוח המרחב - חורף

 • מורה: אליהו גרינברג

204000 - מבוא לאדריכלות נוף - חורף

 • מורה: גליה לימור-שגיב
 • מורה: נורית ליסובסקי
 • מורה: ניצן רקדזון
 • מורה: אביטל שמידט

206831 - נוש' בעיצוב ת. 5 - חורף

 • מורה: ליהד אדם
 • מורה: דוד-אנשל גוס

206843 - עיצוב עכשיו - אביב

 • מורה: עזרא טרזי

205624 - בניית רהיטים - קיץ

 • מורה: תמר נחשון

209035 - Data-Driven City Planning - Spring

 • מורה: טליה קאופמן

206574 - שימוש מחדש במבנים קיימים - אביב

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

205821 - סדנאות מדיה 1ה' - אביב

 • מורה: אריאל פרמן

205429 - סיור בתעש' בנייה - אביב

 • מורה: דן פרייס

206173 - סטודיו נושאי שימור - אביב

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

206071 - נושאים נבחרים 5 - אביב

 • מורה: מיכאל ויצמן

206841 - תכן פרמטרי באדריכלות - אביב

 • מורה: מיכאל ויצמן

209271 - נושאים מתקדמים 1 - אביב

 • מורה: טל אלון-מוזס