קורסים זמינים

064120 - שיטות נומריות - אביב

 • מורה: עמית צייזל

066332 - ננו-ביוהיברידים וביוסנסורים - אביב

 • מורה: אורן בר-בכר
 • מורה: עומר יחזקאלי
 • מורה: מתן מאירוביץ'

066241 - פרקים מתקדמים באריזה - אביב

 • מורה: ליאור לוי
 • מורה: שירה רוזן

066527 - מהמעבדה ועד לשוק - אביב

 • מורה: רחלה אופנהיימר
 • מורה: ליאור לוי

066215 - מוצרי חלב - אביב

 • מורה: יובל גנדלר
 • מורה: ליאור לוי

064119 - תכן מפעלי מזון - חורף

 • מורה: ליטל כהן
 • מורה: נטלי מלכה
 • מורה: פנחס שלומאי

064331 - מערכי תקינה - חורף

 • מורה: ליויו סינגר

066120 - מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים לביוטכנולוגיה ומזון -…

 • מורה: אשר שצמן

066226 - טכנולוגית יין - חורף

 • מורה: ירדן אבוחצירה-כהן
 • מורה: יאיר מרגלית

066248 - ריאולוגיה - אביב

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס

068512 - שיטות אנליטיות חדיש - אביב

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אבי שפיגלמן

066247 - חומ. לביוטכ - חורף

 • מורה: בעז מזרחי

064522 - מבוא להנדסת ביוט' ומזון - חורף

 • מורה: בן-ציון לוי
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: רועי עמית

064212 - טכנולוגיה של מזון - חורף

 • מורה: שאול מידב
 • מורה: אבי שפיגלמן

066246 - סביבה ותעשיית המזון - אביב

 • מורה: שאול פיגנבוים

066526 - ביולוגיה סינתטית - חורף

 • מורה: נועה אדן
 • מורה: צילה דוידוב
 • מורה: רוני כהן
 • מורה: נועה כץ
 • מורה: אורנה עטאר
 • מורה: רועי עמית

066526 - ביולוגיה סינתטית - אביב

 • מורה: נועה כץ
 • מורה: רועי עמית

064330 - בקרת ואבטחת איכות במזון ותרופות - אביב

 • מורה: בנימין טל

064119 - תכן מפעלי מזון - אביב

 • מורה: ליטל כהן
 • מורה: אליס-מעיין מוסקוביץ
 • מורה: פנחס שלומאי

066329 - אמולסיות במזון ובביוטכנולוגיה - חורף

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: דפנה פסקוביץ
 • מורה: צוף קרויטורו-סדגר