קורסים זמינים

066333 - ביורוקחות - פרמקולוגיה והובלה - חורף

 • מורה: בעז מזרחי

066518 - ביוקטליזה שימושית - אביב

 • מורה: ניב סקרביאנסקיס
 • מורה: אילת פישמן

066252 - מזון וקיימות - אביב

 • מורה: חגית אולנובסקי

068009 - סמינר מתקדם בהנדסת מזון - חורף

068006 - פרויקט מיוחד - חורף

066327 - שיטות פיסקליות לאפיון ביומולקולות - חורף

 • מורה: דגנית דנינו

066013 - פרויקט מתקדם בביוטכ' ומזון 2 - חורף

 • מורה: יואב ליבני

064005 - פרויקט מיוחד - חורף

064003 - עבודה מעשית בתעשית מזון - חורף

064331 - מערכי תקינה - אביב

 • מורה: רוברט סגל

066616 - קולינריה - אביב

 • מורה: יניב גור-אריה
 • מורה: נדב שמרת

064117 - תופעות מעבר חום - חורף תשפ"ב

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: עינבר פרייליך
 • מורה: נטע שמעוני

064210 - פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון- א (חורף)

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: טלי ברנר
 • מורה: יואב ליבני
 • מורה: אריה לצטר
 • מורה: דייויד קראוס

064507 - ביוטכנולוגיה מולקולרית - חורף

 • מורה: צילה דוידוב
 • מורה: נופר יהודה
 • מורה: ניצן פוריה

066529 - ביואינפורמטיקה של סרטן - חורף

 • מורה: חגי לדאני
 • מורה: יוסף מרובקה

EIT FAN- Israel 2021 cohort

 • מורה: ענבל אונגר-כוורי
 • מורה: ממי גינוסר
 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: מרסל מחלוף
 • מורה: אסתר מירון-הולץ
 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: אילת פישמן
 • מורה: אביטל רגב-סימן-טוב
 • מורה: אייל שמעוני
 • מורה: אבי שפיגלמן

064014 - קולינריה - אביב

 • מורה: יניב גור-אריה
 • מורה: עדי שבח

066011 - iGEM project - Spring

 • מורה: נאור גרניק
 • מורה: צילה דוידוב
 • מורה: ענבל ואקנין
 • מורה: נועה נבון
 • מורה: רועי עמית

066614 - Personalized nutrition - Spring

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אסתר מירון-הולץ

064251 - המדע מאחורי חלופות לבשר - אביב

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: קרולינה לייטרר
 • מורה: מרסל מחלוף
 • מורה: אסתר מירון-הולץ
 • מורה: אילת פישמן
 • מורה: אבי שפיגלמן