קורסים זמינים

066230 - הערכה אורגנולפטית - אביב

 • מורה: טטיאנה דוד-בירמן
 • מורה: חנה פלג
 • מורה: דפנה פסקוביץ

066112 - איוד וייבוש בעיבוד מזון - חורף

 • מורה: זקי ברק

066525 - יזמות בביוטכנולוגיה - אביב

064413 -מעבדה מיקרוביולוגיה אביב

 • מורה: ירדן אבוחצירה-כהן
 • מורה: איילת-שרה הרשקוביץ
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: שי פרייליך
 • מורה: ענבר קסטן
 • מורה: נופר ריינהרדט
 • מורה: דינה שחר

064419 - מיקרוביולוגיה כללית - אביב

 • מורה: ירדן אבוחצירה-כהן
 • מורה: עודד בזה
 • מורה: איילת-שרה הרשקוביץ
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: אסתר מירון-הולץ
 • מורה: אינה נפומניאשי
 • מורה: שי פרייליך
 • מורה: ענבר קסטן
 • מורה: נופר ריינהרדט
 • מורה: דינה שחר
 • מורה: חני שקולניקוב-לוזו

066605 -תזונה מונעת, היבטים בריאותיים - אביב

 • מורה: אסתר מירון-הולץ

066243 - אבקות-מדע וטכנולוגיה - אביב

 • מורה: זקי ברק

066613 - מזון פונקציונלי - חורף

 • מורה: בנימין טל

064211 - פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון - ב' (אביב)

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: יואב ליבני

064603 - תזונה - חורף

 • מורה: אסתר מירון-הולץ
 • מורה: אינה נפומניאשי

066521 - הנדסת רקמות - חורף

 • מורה: מרסל מחלוף

064509 - תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה - חורף

 • מורה: סיון גלי
 • מורה: רעות מרחב
 • מורה: רותם פיגנבוים-אורנא
 • מורה: יובל שוהם
 • מורה: פנחס שלומאי

066217 - אריזת מזון, תרופות ומוצרים ביולוגיים - אביב

 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: מיכל רוזנברג
 • מורה: ניצן רז

064115 - מכניקה של זורמים - אביב

 • מורה: דגנית דנינו
 • מורה: אור וילינגר
 • מורה: עינבר פרייליך

066517 - טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - אביב

 • מורה: שי פרייליך
 • מורה: יחזקאל קשי

064118 - תופעות מעבר חומר - אביב

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: עופר פרינץ-סתר
 • מורה: אלונה שגן

066237 - הערכת חיי מדף של מזון ותרופות - אביב

 • מורה: מיטל קציר
 • מורה: ניצן רז
 • מורה: גיאורגי שטנברג
 • מורה: אייל שמעוני

064325 - מעבדה בביוכימיה וכימיה של מזון - אביב

 • מורה: טליה בורקום
 • מורה: זהר בן-ברק-זילס
 • מורה: סיון גלי
 • מורה: סופיה גרהם
 • מורה: נידאא חרזאללה
 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: אברהם-ברוך פרידמן
 • מורה: מיטל קציר

064210 - פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון- א (חורף) תש"ף

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: יואב ליבני
 • מורה: אורי קוגן

066411 - מיקרוביולוגיה ביוטכנולוגית - אביב

 • מורה: בנימין טל