קורסים זמינים

064603 - תזונה - חורף

 • מורה: אסתר מירון-הולץ
 • מורה: אינה נפומניאשי

066521 - הנדסת רקמות - חורף

 • מורה: מרסל מחלוף

064509 - תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה - חורף

 • מורה: דניאל גולודניצקי
 • מורה: לאוניד גלפרין
 • מורה: יובל שוהם

066217 - אריזת מזון, תרופות ומוצרים ביולוגיים - אביב

 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: מיכל רוזנברג
 • מורה: ניצן רז

064115 - מכניקה של זורמים - אביב

 • מורה: דניאל גולודניצקי
 • מורה: לאוניד גלפרין
 • מורה: דגנית דנינו
 • מורה: ענבר פרייליך

066517 - טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - אביב

 • מורה: קרוליין חלי
 • מורה: שי פרייליך
 • מורה: הילה קורח-רכטמן
 • מורה: יחזקאל קשי

064118 - תופעות מעבר חומר - אביב

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: אסתר סגל
 • מורה: עופר פרינץ-סתר
 • מורה: נטע שמעוני

066237 - הערכת חיי מדף של מזון ותרופות - אביב

 • מורה: מיטל מלמוד
 • מורה: ניצן רז
 • מורה: גיאורגי שטנברג
 • מורה: אייל שמעוני

064325 - מעבדה בביוכימיה וכימיה של מזון - אביב

 • מורה: ערין אשקר
 • מורה: זהר בן-ברק-זילס
 • מורה: ולריה וייס
 • מורה: פאדיה זכנון
 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: סתיו פלד
 • מורה: עדן פרוינדליך
 • מורה: עדן שלוש

064210 - פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון- א (חורף) תש"ף

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: יואב ליבני
 • מורה: אורי קוגן

066411 - מיקרוביולוגיה ביוטכנולוגית - אביב

 • מורה: בנימין טל

064405 - מיקרוביולוגיה של מזון - חורף

 • מורה: ירדן אבוחצירה-כהן
 • מורה: זויה אוקון
 • מורה: אור וילינגר
 • מורה: שני חמיאס
 • מורה: ורה יפימוב
 • מורה: רחל לוי
 • מורה: עדן ערן-נגר
 • מורה: שי פרייליך
 • מורה: הילה קורח-רכטמן
 • מורה: ענבר קסטן
 • מורה: יחזקאל קשי
 • מורה: חני שקולניקוב

064508 - מעבדה בביוטכנולוגיה - חורף

 • מורה: טל זלצר
 • מורה: רחל סלמה
 • מורה: אנדי סנד
 • מורה: יובל שוהם
 • מורה: סמדר שולמי

064508 - מעבדה בראקטורים ביולוגים - אביב

 • מורה: נועה בן-דוד
 • מורה: אולג חמלניק
 • מורה: ראוף נסייר
 • מורה: סמדר שולמי

066524 - ביוטכנולוגיה של פפטידים - אביב

 • מורה: עמרם מור

064238 - מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - אביב

 • מורה: שירה אנגלברג
 • מורה: דגנית דנינו
 • מורה: יואב ליבני

064117 - עקרונות הנדסת מזון וביוטכנולוגיה 2 - חורף תש"ף

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: ענבר פרייליך
 • מורה: אלונה שגן

066516 - מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית - אביב

 • מורה: ליאורה ברנשטיין
 • מורה: נאור גרניק
 • מורה: צילה דוידוב
 • מורה: אור וילינגר
 • מורה: מרסל מחלוף
 • מורה: רועי עמית

066513 - ביוטכנולוגיה של תאים אנימליים - אביב

 • מורה: לימור ברוך
 • מורה: בן-ציון לוי
 • מורה: מרסל מחלוף

064507 - ביוטכנולוגיה מולקולרית - חורף תשף

 • מורה: שלו גיחז
 • מורה: ענבל ואקנין
 • מורה: בן-ציון לוי
 • מורה: אלכס סמוסב
 • מורה: ליאור ספקטור
 • מורה: רותם פייגנבוים-אורנאי
 • מורה: סטסיה קרישטול