קורסים זמינים

324992 - סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי - קיץ

 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324426 - מחורבן ליצירה - אביב

 • מורה: אלכסנדר טל

324305 - היסטוריה של המדע - אביב

 • מורה: אורן באדר

324528 -מנהיגות יזמית - קבוצה 20 - אביב

 • מורה: ראובן כץ
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

328050 - Academic Writing Course for Graduate Students - Dr. Shari Reiss - Spring

 • מורה: שרונה ריס
 • מורה: צפורה רקדזן

324307 - צוהר לספרות המדרש והאגדה - אביב

 • מורה: ענת רייזל

324269 - אתיקה בפעולה - אביב

 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324273 - טכנולוגיה וחברה#אתגרים אתיים - אביב

 • מורה: נועה להב-אילון
 • מורה: אורי ערן

324286 - אדם וטבע בפילוסופיה המערבית - אביב

 • מורה: נועה להב-אילון

324310 - סוגיות ביחסים בינלאומיים - אביב

 • מורה: אייל פסקוביץ

Writing Center

 • מורה: יוליה בוריסובסקי
 • מורה: שרה לוריא
 • מורה: אורית רבקין
 • מורה: צפורה רקדזן

326002 - Ethics of Emerging Technologies

 • מורה: ווסל ראיירס

324315 - המיקרובים ואנחנו: רפואה, חקלאות, וסביבה - אביב

 • מורה: תמר שניידר

326005 - Milestones of Mathematical Thought - Spring

 • מורה: דסטין לזרוביץ

326003 -History of Pain - Spring

 • מורה: Raphaële ANDRAULT
 • מורה: נועה להב-אילון
 • מורה: אוהד נחתומי

324288 - מוסיקה טכנולוגית - אביב

 • מורה: ליאור ארבל

324580 - יפנית 2 - אביב

 • מורה: ריקה עיני-טאקאקי

324539 - מחקרי שוק - אביב

 • מורה: שלום אורבך

324521 - יזמות בארגונים - אביב

 • מורה: שרה לב
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324543 - מרעיון לסטארטאפ - אביב

 • מורה: גל הבר
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך