קורסים זמינים

324261 - אחריות מקצועית:דילמות חוק ואתיקה - חורף

 • מורה: תמר פלד-כץ

324236 - תזמורת נשיפה - חורף

 • מורה: דוד סופר

324033 - אנגלית טכנית-מתקדמים ב' - חורף

324269 - אתיקה בפעולה - חורף

 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324973 - שפת המוזיקה התחביר של הצליל - קיץ

324966 - התבוננות בחוויה המוסיקלית - קיץ

324571 - סדנת יצירה בצילום 2 - קיץ

324462 - ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו - קיץ

 • מורה: פנינה רוזנברג

324033 - אנגלית טכנית-מתקדמים ב' - קיץ

324706 - רב-תרבותיות בישראל: דילמות של מדיניות ציבורית - אב…

 • מורה: אופיר עבו

324270 - זהות ישראלית - אביב

 • מורה: נועה ישראלי

328050w – Academic writing course for PhD students - Daniel Shorkend’s group

 • מורה: צפורה רקדזן
 • מורה: דניאל שורקנד

324267 - יחסי גוף נפש - מאפלטון ועד מדעי המח - אביב

 • מורה: נעה ורדי-שפירא
 • מורה: אוהד נחתומי
 • מורה: אורי ערן
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324679 ספרדית מתקדמים - אביב

 • מורה: בטי קוסובסקי
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324675 - ספרדית למתחילים - אביב

 • מורה: בטי קוסובסקי
 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324266 - מדע וביקורת המדע - אביב

 • מורה: אליק פלמן

324265 - אקו-פילוסופיה: חשיבה סביבתית - אביב

 • מורה: אליק פלמן

324277 - סוגיות באתיקה ופמיניזם - אביב

 • מורה: עדו לנדאו

324278 - אתיקת עסקים ומנהל צבורי - אביב

 • מורה: עדו לנדאו

324987 - הסט' של פיסיקה - אביב

 • מורה: אריק אקרמן
 • מורה: עדי גופט