קורסים זמינים

324452 - סוגיות במעקב - חורף

 • מורה: מיכל רפופורט

324495 - רישום ציור וצבע - חורף

324992 - סוגיות אתיות במרחב האישי והציבורי - חורף

 • מורה: דינה רפאל-מארק-רייך

324453 - אהבה וחוק - חורף

 • מורה: תמר פלד-כץ

324246 - חשיפה למחקר בטכניון - חורף

 • מורה: אביטל בינה-פולק
 • מורה: שלומית בן-איש
 • מורה: אביבית-שלי דולב
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: יעקב מייק

324439 - יסודות באמנות יפן - קיץ

 • מורה: אליעזר לנצמן

English Communication Course - Summer 2019

 • מורה: ארלט סאבא
 • מורה: אורית רבקין

324986 - מודיעין וביטחון לאומי - קיץ

 • מורה: אייל פסקוביץ

324988 - דרך הרוח - אביב

 • מורה: רביע חמיסה

324989 - מבוא לארה״ב במאה ה20- אביב

 • מורה: אלי קוק

324430 - נשים יהודיות בימ"ב-מעמד,הלכה,חברה - אביב

 • מורה: אלכסנדר טל

324296 - אמנות ותרבות סין - אביב

 • מורה: אליעזר לנצמן

324482 - רישום למתקדמים - אביב

 • מורה: מיכל ביבר

324483 - ציור למתחילים - אביב

324938 - תרבות ואוכל - אביב

 • מורה: גיא בר-עוז

324245 - המורשת האדריכלית של קרית הטכניון - אביב

 • מורה: עומרי זילכה
 • מורה: אאורלה קירמאיר

324602 - יפנית למתחילים - אביב

 • מורה: ריקה עיני-טאקאקי

324440 - יסודות המוסיקה - אביב

 • מורה: עירית יונגרמן

324437 - מבוא היסטורי למוסיקה 2 - אביב

 • מורה: עירית יונגרמן

324986 - מודיעין וביטחון לאומי - אביב

 • מורה: אייל פסקוביץ