קורסים זמינים

218120 - תיאוריות למידה ותכנון לימודים - אביב

 • מורה: טלי טל

216006 - סוגיות מתקדמות בהוראת מוט"ל - אביב

 • מורה: בטו כץ
 • מורה: מיכל נחשון

214410 - התנסות בהוראת הכימיה – חורף

 • מורה: אורית הרשקוביץ

214610 - התנסות בהוראת האלקטרוניקה - חורף

 • מורה: שי ישראלי

218109 - פתוח מערכות למידה בטכנולוגיה ובהנדסה - חורף

 • מורה: איגור ורנר
 • מורה: דן קופרמן

214300 - התנסות בהוראת הפיזיקה - חורף

 • מורה: עירית אהרון
 • מורה: סאלח פראג
 • מורה: שולמית קפון

218322 - שיטות מחקר איכותניות בחינוך - חורף

 • מורה: טלי טל
 • מורה: אפרת נתיב-רונן

214223 - התנסות בהוראת מתמטיקה - חורף

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: מירלה וידר
 • מורה: סורינה סבאח
 • מורה: איריס תנחום-זודיק

218119 - אינטלגנציה אנושית ומלאכותית - אביב

 • מורה: מרים ריינר

218316 - למידה אינטליגנציה מח - אביב

 • מורה: מרים ריינר

218148 - תוכניות לימוד במדע - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

216002 - התנסות בתקשורת המדע - אביב

 • מורה: יעל בראל
 • מורה: אילת ברעם-צברי

214118 - מבוא לחינוך 2 - אביב

 • מורה: נעמה בן-דור
 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: סטלה מגיד-פודולסקי
 • מורה: חני סבירסקי
 • מורה: אולגה צונטונוב
 • מורה: שולמית קפון
 • מורה: איריס תנחום-זודיק

216112 - סדנא מתקדמת להוראת מתמטיקה - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: מרב וינגרדן

218131 - פרויקט פיתוח תכניות לימודים במתמטיקה - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: מרב וינגרדן

214199 - בעיות במתמטיקה ב' - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: עופר מרמור
 • מורה: סורינה סבאח

216003 - ליקויי למידה - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: נטע שמיר

218151 - פיתוח ת - חורף

 • מורה: איגור ורנר

218125 - סמינר בחינוך מתמטי 1 - חורף

 • מורה: עינת הד-מצויינים

214117 - מבוא לחינוך 1 - חורף

 • מורה: נעמה בן-דור
 • מורה: אילת ברעם-צברי
 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: סטלה מגיד-פודולסקי
 • מורה: חני סבירסקי
 • מורה: איריס תנחום-זודיק