קורסים זמינים

214235 - התנסות הור. מתמ. - חורף

 • מורה: זהבית כהן
 • מורה: אורטל ניצן
 • מורה: אברהם נתן
 • מורה: נלי קלר

218218 - המדע שמאחורי תקשורת המדע - חורף

 • מורה: אילת ברעם-צברי

216144 - סוגיות מתקדמות בהוראת תכן ויצור - חורף

 • מורה: איגור ורנר
 • מורה: דן קופרמן

216009 - שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים - חורף

 • מורה: אפרת אקירי
 • מורה: זהבית כהן
 • מורה: אורטל ניצן

216008 - חשיבה יצירתית אפקטיבית - חורף

 • מורה: רע לביא

השבחת עבודות גמר והערכתן בחינוך הטכנולוגי

 • מורה: אמונה אבו-יונס-עלי
 • מורה: יהודית דורי
 • מורה: תמר מלר
 • מורה: דפנה שוורץ-אשר

218006 - שיח כיתתי - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: גלית שבתאי

216007 - פרוייקט בחקר המוח - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

216007 - פרוייקט בחקר המוח - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

218005 - התפתחות נוירוקוגנטיבית ילדים-מתבגרים - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

218135 - קורס פיתוח ת"ל בביולוגיה - אביב

 • מורה: אילת ברעם-צברי
 • מורה: יעלה גולומביק
 • מורה: קרן דליות

218004 - דימות מוח- תיאוריה ופרקטיקה - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: רולא פרח

218120 - תיאוריות למידה ותכנון לימודים - אביב

 • מורה: טלי טל

214302 - דרכי הוראת הפיזיקה 2 - אביב

 • מורה: גילית פורת
 • מורה: שולמית קפון

216006 - סוגיות מתקדמות בהוראת מוט"ל - אביב

 • מורה: בטו כץ
 • מורה: מיכל נחשון

214410 - התנסות בהוראת הכימיה – חורף

 • מורה: אורית הרשקוביץ

214610 - התנסות בהוראת האלקטרוניקה - חורף

 • מורה: שי ישראלי

218109 - פתוח מערכות למידה בטכנולוגיה ובהנדסה - חורף

 • מורה: איגור ורנר
 • מורה: דן קופרמן

214300 - התנסות בהוראת הפיזיקה - חורף

 • מורה: עירית אהרון
 • מורה: סאלח פראג
 • מורה: שולמית קפון

218322 - שיטות מחקר איכותניות בחינוך - חורף

 • מורה: טלי טל
 • מורה: אפרת נתיב-רונן