קורסים זמינים

216016 - למידה, אינטליגנציה והמוח - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

216136 - למידה באמצעות חקר מדעי - אביב

 • מורה: טלי טל
 • מורה: שני צור

218123 - סמינר במחקר חינוכי 1 - אביב

 • מורה: טלי טל

214408 - דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ע - אביב

 • מורה: סטלה מגיד-פודולסקי
 • מורה: מיכל נחשון

218134 - פרויקט פיתוח תוכניות לימודים בכימיה - אביב

 • מורה: שירלי אברגיל

Learning in the Web: Theory and Practice - 218324

 • מורה: מרים ברק
 • מורה: שאדי עסאקלה

216135 - סוגיות בהוראת המתמטיקה - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: מרב וינגרדן

216117 - מדע בתקשורת - אביב

 • מורה: יוליה ברונשטיין
 • מורה: אילת ברעם-צברי

214235 - התנסות הור. מתמ. - חורף

 • מורה: זהבית כהן
 • מורה: אורטל ניצן
 • מורה: אברהם נתן
 • מורה: נלי קלר

218218 - המדע שמאחורי תקשורת המדע - חורף

 • מורה: אילת ברעם-צברי

216144 - סוגיות מתקדמות בהוראת תכן ויצור - חורף

 • מורה: איגור ורנר
 • מורה: דן קופרמן

216009 - שיטות מחקר כמותיות ועיבוד נתונים - חורף

 • מורה: אפרת אקירי
 • מורה: זהבית כהן
 • מורה: אורטל ניצן

216008 - חשיבה יצירתית אפקטיבית - חורף

 • מורה: רע לביא

השבחת עבודות גמר והערכתן בחינוך הטכנולוגי

 • מורה: אמונה אבו-יונס-עלי
 • מורה: יהודית דורי
 • מורה: תמר מלר
 • מורה: דפנה שוורץ-אשר

218006 - שיח כיתתי - אביב

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: גלית שבתאי

216007 - פרוייקט בחקר המוח - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

216007 - פרוייקט בחקר המוח - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

218005 - התפתחות נוירוקוגנטיבית ילדים-מתבגרים - חורף

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

218135 - קורס פיתוח ת"ל בביולוגיה - אביב

 • מורה: אילת ברעם-צברי
 • מורה: יעלה גולומביק
 • מורה: קרן דליות

218004 - דימות מוח- תיאוריה ופרקטיקה - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: רולא פרח