קורסים זמינים

Technion Moocs

 • מורה: אביגיל ברזילי
 • מורה: אירית ורטהיים

קורס של דפנה

 • מורה: אביגיל ברזילי
 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: דפנה ילניק
 • מורה: אולגה צונטונוב

234145 - מערכות ספרתיות - אביב - העתק

234145 - מערכות ספרתיות - קיץ - העתק

תארים מתקדמים

פנימית

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: שירה גינסברג
 • מורה: נזאר גריס
 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: קטיה יובנביץ'
 • מורה: אלעד שיף

ניסוי שחזור

01400881 - Communicating Graphical Engineering Information - winter copy 1

 • מורה: אירית ורטהיים

סדנה 1

 • מורה: עינב טייב-פליגלמן
 • מורה: מיטל לנדאו
 • מורה: דן קסל
 • מורה: ענבר שרייבר-ליבנה

סדנה 15

 • מורה: ציפי אמויאל
 • מורה: יהודה ארגוב
 • מורה: אלה בלינדרמן
 • מורה: תמר ערמון

סדנה 14

 • מורה: לאה גולן

קורס לדוגמא

 • מורה: אביגיל ברזילי
 • מורה: אולגה צונטונוב

סדנה 12

סדנה 11

 • מורה: רוחמה בן-ענת
 • מורה: גד ישי

למידה ב Moodle - אתר סטודנטים

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: אולגה צונטונוב

סדנה 3

 • מורה: גור חברוני

סדנא 2

 • מורה: מורן לביא

הוראה ב Moodle - הדרכה למרצים ומתרגלים

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: אירית ורטהיים
 • מורה: אולגה צונטונוב
 • מורה: ריבה קרייזלמן