קורסים זמינים

אתר הפרויקט המשותף חדוא2ת + מדר ואינפי2ח + מדר ת

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אפרת אבירם
 • מורה: עדי וולף
 • מורה: לידיה פרס-הרי
 • מורה: אולג קליס
 • מורה: איתי שפריר

197009 - מבוא לאינפורמציה קוונטית ותורות משאבים - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: גלעד גור
 • מורה: עדי וולף

משוב עמיתים על פלטפורמת אינגייג'לי - ל עד ת

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אלעד גל
 • מורה: מיכל עמיר
 • מורה: יוליה פייגין-קצוב
 • מורה: אביב צנזור
 • מורה: מיכל קליינשטרן
 • מורה: רון רוזנטל
 • מורה: ליטל שמן

משוב עמיתים על פלטפורמת אינגייג'לי - א עד כ

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אלעד גל
 • מורה: מיכל עמיר
 • מורה: יוליה פייגין-קצוב
 • מורה: אביב צנזור
 • מורה: מיכל קליינשטרן
 • מורה: רון רוזנטל
 • מורה: ליטל שמן

106381 - אלגברה מודרנית 2 - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אליהו אלחדף

198000 - שיטות אסימפטוטיות - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אהוד יריב

106413 - משו. דיפ. חלקיות - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: איתי שפריר

104250 - מבוא לחישוב קוונטי - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: עדי וולף

196014- Deep Learning and Approximation Theory

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: נדב דים

104066 - אלגברה א' - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: מיכאל חנבסקי
 • מורה: גלעד סופר
 • מורה: פארס עאמר

103015 - קורס הכנה במתמטיקה - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: אפרת אבירם
 • מורה: אירנה גורליק
 • מורה: ניר לזרוביץ
 • מורה: מיכל קליינשטרן

106933 - נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: ניר לזרוביץ

106928 - נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: שי מורן

106502 - מערכות דינמיות - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: טלי פינסקי

106308 - חבורות אלגבריות לינאריות - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: מקסים גורביץ

106010 - חשיפה למחקר מתמטי - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: גרשון וולנסקי
 • מורה: טלי פינסקי
 • מורה: רון רוזנטל
 • מורה: מאיה שפיגלמן

104066 - אלגברה א' - חורף

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: רוני אשכנזי
 • מורה: מיכאל ברסודסקי
 • מורה: גלעד סופר
 • מורה: אוריאל שפירא

196013 - Numerical analysis - אנליזה נומרית - Winter

קטגוריה: מתמטיקה

106427 - סמינר בגיאומטריה - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: שי הרן

104293 - תורת הקבוצות - אביב

קטגוריה: מתמטיקה
 • מורה: שקד בדר
 • מורה: יובל יפרח
 • מורה: טל מונדרר
 • מורה: ארז נשרים