קורסים זמינים

127443 - אלקטרוניקה מולקולרית - אביב

 • מורה: אורי פסקין

127100 - קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה - אביב

 • מורה: מיכל פישר

127445 - אלקטרוכימיה - אביב

 • מורה: דוד איזנברג

127444 - חומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה - אביב

 • מורה: נדב אמדורסקי

127742 - כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות - אביב

 • מורה: טימור באזוב

125105 - מע.בכימיה אנליטית 1 להנ.ביוכימית - אביב

 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: איריס ברזילי

124356 - מבוא למחקר בכימיה - חורף

 • מורה: גליה מעיין
 • מורה: לב צ'ונטונוב

124611 - מעבדה בכימיה פיסיקלית - חורף

 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: איתי כץ

124912 - מעבדה בכימיה אורגנית 2מ - חורף

 • מורה: מרק גנדלמן
 • מורה: אמה גרץ
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: אסף חסין

127442 - Chemistry and Physics of Small Systems - Spring

 • מורה: אפרת ליפשיץ

127435 - Non Hermitian Quantum Mechanics - spring

 • מורה: עידן חריטן
 • מורה: נמרוד מויסייב

124107-124108 - כימיה לפיסיקאים - חורף

 • מורה: אילנה בוגוד
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: אנאל בן-אשר
 • מורה: גבריאלה הלוי
 • מורה: סער רהב

126901 - מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית - אביב

 • מורה: טימור באזוב
 • מורה: יוליה גולדשטיין

125001 - כימיה כללית - אביב

 • מורה: דביר הריס
 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: לב צ'ונטונוב

127741 - The Chemistry of Peptides and Proteins - winter

 • מורה: אשרף בריק

127208 - ביוכימיה אנליטית - אביב

 • מורה: נוי דרור

126601 - פיסיקלית עיונית - אביב

 • מרצה: גיל אלכסנדרוביץ
 • מרצה: אורי פסקין
 • מרצה: אשר שמידט

127740 - Polymers: from synthesis to architecture - spring

 • מורה: צ'רלס דיזנדרוק

127443 - אלקטרוניקה מולקולרית - חורף

 • מורה: אורי פסקין

עולם הכימיה

 • מורה: רועי בן-הראש