קורסים זמינים

127727 - תרכובות אורגנומתכתיות בסינתזה אור - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אילן מרק

127002 - קָטָלִיזָה - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: שרלוט ווגט

128713 - סמינר ב36 אורגנית ואי-אורגנית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גראהם דה-רויטר

128413 - סמינר ב36 פיסיקלית ואנליטית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: לב צונטונוב

128008 - שיטות מחקר מתקדמות 2 - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן

128007 - שיטות מחקר מתקדמות 1 - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן

127455 - אורביטלים מולקולריים בכימ' אורגנ' - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: רננה פורן

127453 - אלקטרוכימיה - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דוד איזנברג
 • מורה: ניקולא-מישל סראפים

127109 ֵEnvironmental Chemistry

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אור גלנט
 • מורה: צרלס דיזנדרוק

126902 - מעבדה מתקדמת 36 אורגנית פיסיקל - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יואב אישן

124355 - פרוייקט מחקר מיוחד ב36 - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן

124353 - פרויקט מחקר ב36 - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן

127710 - אורביטלים מולק.בכימיה אורגנית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: רננה פורן

128713 - סמינר בכימיה אורגנית ואי-אורגנית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גראהם דה-רויטר

128008 - שיטות מחקר מתקדמות 2 - חורף

קטגוריה: כימיה

128007 - שיטות מחקר מתקדמות 1 - חורף

קטגוריה: כימיה

127744 - כימיה מעבר לכיתת הלימוד - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גראהם דה-רויטר

126902 - מעבדה מתקדמת כימיה אורגנית פיסיקל - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: יואב אישן

126901 - מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית - חורף

קטגוריה: כימיה

126604 - מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: מואמן גבארה
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: רפאל דהן
 • מורה: שיר דובנקו
 • מורה: לב צונטונוב