קורסים זמינים

127742 - כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טימור באזוב

125800 - כימיה אורגנית למהנדסים, קורס מקוון - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מוריס אייזן
 • מורה: חמודי עואד
 • מורה: קסניה קולביצקי

מעבדות בכימיה פיסיקלית 124601 124605 124608 - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: יוליה סטוצקי
 • מורה: אלי קולודני
 • מורה: יניב שלוסברג
 • מורה: ארתור שפירו

128413 - סמינר בכימיה פיסיקלי - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: לב צונטונוב

127446 - מבוא לטכנולוגיות קוונטיות מולקולריות - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: אלכסנדרה בקמן

127443 - אלקטרוניקה מולקולרית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אורי פסקין

127100 - קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מיכל פישר

127445 - אלקטרוכימיה - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דוד איזנברג
 • מורה: אליהו-מרדכי פרבר

127444 - חומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי

127742 - כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טימור באזוב

125105 - מע.בכימיה אנליטית 1 להנ.ביוכימית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: איריס ברזילי
 • מורה: עידו גילרי

124356 - מבוא למחקר בכימיה - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי
 • מורה: גליה מעיין

124611 - מעבדה בכימיה פיסיקלית - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: עודד גודסי
 • מורה: איתי כץ

124912 - מעבדה בכימיה אורגנית 2מ - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מרק גנדלמן
 • מורה: אמה גרץ
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: אסף חסין

127442 - Chemistry and Physics of Small Systems - Spring

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אפרת ליפשיץ

127435 - Non Hermitian Quantum Mechanics - spring

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עידן חריטן
 • מורה: נמרוד מויסייב

124107-124108 - כימיה לפיסיקאים - חורף

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אילנה בוגוד
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: אנאל בן-אשר
 • מורה: גבריאלה הלוי
 • מורה: סער רהב

126901 - מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: טימור באזוב
 • מורה: יוליה גולדשטיין

125001 - כימיה כללית - אביב

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דביר הריס
 • מורה: טארק טרביה
 • מורה: שאול מיכלסון
 • מורה: לב צונטונוב

127741 - The Chemistry of Peptides and Proteins - winter

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אשרף בריק